גיליון 1 בדצמבר 2003

נושא הגליון בין יהודים ונוצרים היבטים עכשוויים

מבוא: הגיליון עוסק בהיבטים העכשוויים שביחסי יהודים־נוצרים, עניינו בעיקר בשיח הבין־דתי המתקיים בשנים האחרונות. בשונה מן ה״דיאלוג" ההיסטורי, אין השיח היהודי-נוצרי עוסק בעניינים תאולוגיים, והוא מתקיים מתוך הבנת האחר וכבוד הדדי. מגוון המאמרים מרחיבים את היריעה, תוך בחינת היבטים שונים ומגוונים: מדיניים וחברתיים, תרבותיים, דתיים ואמנותיים.

תוכן העניינים
הרב מרדכי פירון מאבק הנצרות ביהדות במאה הרביעית 7
אהרן לופז ישראל והווטיקן: תהליך הפיוס ההיסטורי בין הכנסייה הקתולית לעם היהודי 11
אליו פסטו לא אתה נושא את השורש אלא השורש נושא אותך": הכרזת ״נוסטרה אסאסה״ והשלכותיה (2003-1965) 17
יצחק מינרבי יוחנן פאולוס ה־2 והיהודים 21
שמואל ברקוביץ עמדת הווטיקן בשאלת ירושלים והמקומות הקדושים 35
נורית קליאוט היערכות ישראל לעלייה לרגל של נוצרים לארץ הקודש בשנת 2000: מהמורות והישגים 51
דוד רוזן הדיאלוג היהודי-נוצרי בארצות הברית: חוד החנית 61
גרשום גורנברג רומן עם היהודים? לא בדיוק 69
גרשון נראל אנטי־ציונות ב״כנסייה האלקטרונית" של הנצרות הפלשתינית 77
אביעד הכהן נצרות ונוצרים בעיניים רבניות בעת החדשה: מהרב קוק ועד הרב עובדיה יוסף 89
סרג׳ רוזר דוד פלוסר: בין חקר היהדות לחקר הנצרות 125
חנה ספראי למשמעותו היהודית של השיח היהודי-נוצרי 133
אורית רמון שבחי הסכלות: על הוראת הנצרות בבתי הספר העל־יסודיים בישראל 139
יהוידע עמיר יהדות למרות נצרות – יהדות עם נצרות: דרכו של פרנץ רוזנצוויג בבירור מקומן של שתי הדתות 147
דואל הנסל עמנואל לוינס והנצרות 155
ישראל ברטל "די שווארצע טומאה": נוצרים בעיני יהודים 161
אריאל הירשפלד גולגולתא של הפומפיות: על פארודיה וזהות יהודית בציורי הצליבה של יוסל ברגנר 169
גדעון עפרת צלוביה של האמנות הישראלית 175