בין השנים 2019 – 2022 מרכז ספיר והמדרשה באורנים פיתחו  מודל 'אקוסיסטם ישראלי', שמטרתו לייצר חיי תרבות ורוח קהילתיים מקומיים היוצרים תחושת שייכות ומשמעות.

ישנן שתי אפשרויות של יישום המודל:

  1. מודל עירוני – במסגרתו גרעין של צעירים, בוגרי מסגרות חינוך שונות של המדרשה באורנים, מתיישבים יחד באזור עירוני ויוצרים חיי קהילה יהודית-ישראלית המיועדים גם לשכנים ולקהילה הסובבת.  
  2. מודל כפרי בו מטפחים את חיי הקהילה והתרבות היהודית מתוך הכוחות המקומיים.

האתגר שעומד בבסיס המודר הוא יצירת מרחבים יהודים-ישראלים חדשים ומגוונים, שהקהילה במרכזם המאפשרים ליחידים עוגן של זהות, שייכות ומחויבות. ובהמשך יצירת רשת של קהילות ישראליות החולקות ערכים ותחושת שייכות.

מטרות

  1. חידוש מושג הקהילה ויצירת מסגרות חברתיות-אורגניות בהן יחידים ומשפחות יכולים לבטא את כישוריהם, לממש את ערכיהם, לתת ולקבל, ליצור, ולהשתייך.
  2. עידוד צעירים ליצירת חיי קהילה שמשפיעים על סביבתה.
  3. פיתוח חיי תרבות ושיח יהודי-ישראלי בדרך פלורליסטית, מגוונת ומכילה.
  4. הכשרת פעילים ומנהיגות, שיובילו את חיי התרבות היהודית-ישראלית במערכות החינוך, בקהילות ובמרחב המועצתי.

קהל היעד

  • צעירים בוגרי מסגרות חינוכיות של המדרשה באורנים
  • קהילות עירוניות וכפריות
  • ישראלים המבקשים חיי קהילה

תוצרים מצופים

הפרויקט מבקש לייצר חיי קהילה פעילים, המשפיעים על סביבתם ויוצרים מעגלי השתייכות. פותחו שני מודלים – עירוני וכפרי, המיועדים לשכפול והפצה במקומות נוספים  ברחבי הארץ.

תהליכי עבודה

חיפה

רעיון האקוסיסטם צמח מתוך קהילת צעירים (קהילת כרמל) בוגרי תכניות צעירים של המדרשה, שהתיישבה בשכונת הדר בחיפה והחלה לפעול בה כדי לחזק את השכונה הן בדאגה למשאבי עיריה ומדינה והן בתחושת השייכות דרך חגיגות חגים, קבלות שבת, בתי מדרש ועוד. יחד עם תכניות צעירים נוספות שמפעילה המדרשה בשכונה ובעיר (שנת שירות, מכינה ועוד)  מהווה הקהילה את הבסיס ממנו צמח המודל.

מועצה אזורית מטה-אשר

במועצה זו צומח המודל ומשלב תוכניות חינוכיות של המדרשה (מכינה קד"צ וכדומה) עם  תוכניות חינוכיות-קהילתיות (קורס מנחי בתי מדרש, תוכניות מנהיגות יהודיות ישראליות במועצה, עבודה עם הדרג המקצועי המחלקות השונות) ופיתוח תוכניות בתי מדרש, חגים, קבלות שבת, שנת מצווה וטקסים, מתוך רצון לחזק את חיי התרבות והשיח היהודי-ישראלי הפלורליסטי.