בשנת 2023 החלה לפעול תוכנית חינוכית של 'תנועת תרבות' בשיתוף מרכז ספיר וקק"ל, המיועדת לפעילי תנועת תרבות. מטרתה של התוכנית היא העמקת החיבור של האמנים היוצרים, חברות וחברי הקהילות למורשת היהודית, ועידודם לפעול בהשראת התרבות היהודית בחברה הישראלית בת זמננו.

תנועת תרבות פועלת משנת 2006 ביצירה וביסוס של תרבות יהודית וישראלית בפריפריה הגאו-חברתית בישראל, מתוך הבנה שההתיישבות והפעולה של אמנים ואנשי תרבות באזורים אלה הנה המשימה הציונית והחלוצית של המאה ה-21. דרך פעולה תרבותית ואומנותית התנועה מבקשת להעמיק את הליבה התרבותית המשותפת, לגשר על שסעים חברתיים, ולאפשר גישה שוויונית לחינוך, תרבות ואמנות. בקהילות התרבות ביישובים מתקיימים קשרי יצירה רב דוריים והן כוללות ילדים, נוער, צעירים, בוגרים וקשישים.

לתוכנית שלושה נדבכים:

  1. הכשרת מנחים להנחיית בתי המדרש הקהילתיים
  2. הקמת בתי מדרש קהילתיים בשלושה מוקדים עירוניים בהם פועלות קהילות יוצרים של תנועת תרבות. בתי המדרש יכללו 20 מפגשים לאורך חצי שנה, ואחת לחודש יתקיים בית מדרש ארצי. בבתי המדרש ילמדו נציגים נבחרים מתוך הקהילות. כלל הקהילות של תנועת תרבות, יחשפו לתהליך הלימודי ולתוצריו, בשני סמינרים משותפים.
  3. יצירת יוזמות ואירועי תרבות מקומיים למעגלי השנה בהשראת הלימוד בבתי המדרש.

מטרות

  1. הכשרה רעיונית לחיזוק חברי הקהילות המשימתיות של תנועת תרבות אשר חיים ופועלים בפריפריה הגיאו-חברתית של ישראל.
  2. הקניית ידע וכלים בתחומי יהדות, ציונות, חינוך, התיישבות וקהילה.
  3. הרחבת החשיפה של תכני תרבות יהודית ישראלית לקהילה העירונית הרחבה, וטיפוח הלכידות החברתית על ידי יצירת יוזמות ביישובים בפריפריה.

תוצרים מצופים

  • קיום שישה אירועי תרבות ואומנות בלכבוד חגי תשרי במוקדים עירוניים בהם פועלות קהילות המשימתיות של תנועת תרבות.
  • פיתוח תוכנית שנתית של אירועים בהשראת התרבות היהודית ישראלית, במוקדי הפעילות.