פיתוח וכתיבה

נעה פלר וחגית ברטוב

2022

עולם היהדות הישראלית פועל כבר למעלה משלושה עשורים, ובמהלכם פּוּתח מגוון, גדול של תכנים, של דרכי עבודה, של מסגרות ושל מתודולוגיות חדשות, והתרחבו מעגלי המעורבים בשדה זה.

בשנים האחרונות שואף מרכז ספיר לתרבות ולחינוך יהודי להרחיב עוד את המעגלים הללו, לתרום לפיתוח דרכים ומרחבים חדשים בהם תבוא לידי ביטוי התרבות היהודית ישראלית ולהגביר חשיפה של תרבות זו, על שלל היבטיה, לקהלים חדשים. מתוך מגמה זו, פותח 'מודל החממות', המכוון ליצירת מעגלי מעורבות חדשים ולפיתוח שירותים חדשים בשדה התרבות היהודית ישראלית.

מודל הפעולה הראשון של חממת יזמות בשדה היהדות-הישראלית עוצב בשותפות של מרכז ספיר עם תכנית "ניצנים", בהובלת אלי גור. החממות קמו ופעלו מתוך רצון לחדש את העשייה, לפתח דרכים חדשות בהן תתבטא התרבות היהודית ישראלית ולפנות לקהלים חדשים. חממות היזמות הראשונות פעלו במסגרת רשויות "ניצנים". מאז, פעלו (ופועלות) חממות יזמות ולצידן פרויקטים – תוצרי חממות אלו ברחבי הארץ.

המודל שלפניכם מסכם את הידע שנצבר עד כה.

להורדת מודל החממות לחצו כאן