שותפות בין מרכז ספיר לארגון גשר, שמטרתה לעודד משפיענים ומובילי דעת קהל ממגוון מגזרים בחברה הישראלית ליצור תוכניות ויוזמות המקדמות חיבורים בין מגזרים שונים בחברה.

תוכנית זו מבקשת לעודד את בוגרי המכון למנהיגות של גשר,  כ- 280 בעלי עמדה והשפעה בכל תחומי החברה, ליצור תוכניות מגוונות שמחזקות חיבורים בין יהודים ממגזרים שונים  בישראל.

הפרויקט מבוסס על ההנחה שפעילות הבוגרים בתחום השפעתם ומומחיותם תוביל ליוזמות מותאמות לקהל היעד, תגדיל את ההשפעה ותרחיב את מעגלי השיח והחיבור בין קבוצות ומגזרים שונים בחברה.

מטרות

  1. הגדלת היקף היוזמות החברתיות והפרויקטים המיועדים לחיבורים בין מגזריים.
  2. הרחבת מעגלים של יהודים ישראלים ממגזרים שונים, הנפגשים עם ה'אחר', פגישות משנות תפיסות הדדיות.
  3. עידוד עמיתי גשר למנהיגות לפעול בזירות ההשפעה שלהם למען חיבורים בין יהודים בישראל.  

קהל היעד

קהל היעד של התכנית הם מעגלי השייכות וההשפעה של   בוגרי 'מכון גשר למנהיגות' הפועל ליצירת חיבור בין חלקיו השונים של העם היהודי בארץ ובתפוצות. (ממשל, תקשורת, חינוך, צבא ומשטרה, אקדמיה, תרבות וכו'). זאת, באמצעות טיפוח והכשרת מנהיגים, משפיענים ומובילי דעת קהל בישראל וקידום פרויקטים במעגלי ההשפעה שלהם, בהובלתם.

סרטון על אחד ממיזמי הפרויקט המובילים

תוצאות

מדגם פרויקטים שנוצרו על ידי העמיתים במסגרת התכנית

מדרש יונתי

פרויקט שמתבסס על יצירתו של מאיר אריאל, כדי לקיים לימוד ודיאלוג על זהויות יהודיות שונות בחברה הישראלית וביניהן. הפרויקט משלב בין אירועי תרבות לקהל הרחב לבין קבוצת לימוד עומק על התכנים והרעיונות שעולים מיצירתו של מאיר אריאל.

שבט אחים

קבוצות מפגש תהליכיות בקמפוסים לסטודנטים ממגזרים שונים, המאפשרים הכרות עם 'האחר', בחינת דעות קדומות ופיתוח תפיסה מורכבת. לצד הלימוד וההכרות ההדדית מפתחת כל קבוצה תוצר קבוצתי.

מובילות

הקמה של קהילת מנטוריות עבור תוכנית מובילות - תכנית מנהיגות תעסוקתית לנשים חרדיות, הכוללת תוכנית ליבה למצוינות תעסוקתית, רשת חברתית-מקצועית של נשות מקצוע מובילות.

זהות יהודית -ישראלית במנח"י

ימי עיון לצוות מפקחים ומנחים של מנהל חברה ונוער במחוזות ירושלים ומנח"י בדגש על דרכי עבודה וניתוח מקרים מהשטח. נושאי ימי העיון: זהות יהודית ישראלית, הכרות עם זרמים ביהדות

פיתוח כלי הדרכה והטמעה בסח"י

פיתוח של תכנית להעמקת הידע של המדריכים והרכזים של סח"י על אודות הקהילה האתיופית, תוך פיתוח כלי הדרכה יישומיים והטמעתם בארגון. סח"י הוא ארגון העובד עם נוער בסיכון ורותם אותם לסיירות חסד בשכונות מגוריהם.

מפגש משפחות מרחוק

במהלך שנת הקורונה התקיים המיזם שביקש לחזק קשרים בין משפחות ממגזרים שונים ולהזמין אותן להפוגה משעות הסגרים, ולחיזוק תחושת השייכות והערבות ההדדית. המפגשים הם מפגשים מובנים שנועדו לאפשר הפעלה משותפת של ילדים והורים. בכל מפגש השתתפו שתי משפחות מרקעים שונים בהנחיית מנחה, בזום.

קמפיין "בדלת ליד"

אתר און לייף והמועצה הישראלית להתנדבות מיסודם של ממשלת ישראל והג׳וינט, יצרו קמפיין שנועד לעורר מודעות ולהציע דרכים לאנשים לסייע לשכנים קשישים ובעלי מוגבלות, החיים 'בדלת ליד' וזקוקים לעזרה, במיוחד בתקופת הקורונה. הקמפיין שואף לחזק קשרים בין דוריים ובין מגזריים.

מיעוט ועוד מיעוט שווה

חיבור בין נשים מנהיגות משתי קבוצות מיעוט: המגזר החרדי וקהילות יוצאי אתיופיה. מפגשים שהתקיימו דווקא בתוך משבר הקורונה, ומתוך תחושה כי הערעור של חיי היומיום הם הזדמנות למפגש בלתי אמצעי, להפחתת תפיסות סטריאוטיפיות או גזעניות בין שתי החברות, המפגשים התקיימו בזום. כל זוג משתתפות התבקשו להכין יחד סרטון שישקף את המפגש.

עיר מחוברת

לרגל חגיגות ה- 70 לעיר בית שמש, הובילה ראש העיר שהיא עמיתת מכון גשר למנהיגות, מיזם של דיאלוג בין קהילות בעיר. 35 מפגשי דיאלוג התקיימו בבתים ברחבי העיר, משתתפי כל מפגש פגשו לשיחה, הרצאה או לימוד, מישהו שאינו מקהילתם, ושונה מהם. במפגשים השתתפו כ- 500 איש ואישה, האירוע המסכם של המיזם התקיים בבית הנשיא.

שבת קהילות

ארגון מיתרים קיים 'שבת קהילות מעורבות', בשבת פרשת 'שלח', שבת בה הקהילות חגגו את המגוון בתוכן (על הרצף הדתי-חילוני) וחפשו דרכים בהן השבת תהפוך לגורם מחבר בקהילה ולא מפריד. במהלך השבת התקיימו מפגשי קהילה, עונג שבת, לימוד וסעודות משותפות. עשרים ושלוש קהילות השתתפו במיזם, מרביתן מארגון מיתרים. חוויות השבת ומסקנות שיוסקו יפותחו למודל של שבתות דיאלוג לקהילה.

חיבור בין זהויות במטה משרד החינוך

שישה מפגשים של חברי מטה בכירים במשרד החינוך המגיעים מרקעים מגוונים ובעלי זהויות שונות במטרה להבין צרכים ייחודיים של בעלי זהויות שונות, ליצור הסכמה על הטוב המשותף ועל דרכי חיים שונות ולפתח דרכי עבודה מכילות ומשותפות.