עורכת המחקר: ד"ר חגית הכהן וולף

מרכז ספיר התבקש על ידי ארגון הלל ישראל לבחון את השפעתו של קמפיין פירסומי שנערך במכללת ספיר במטרה להעלות את המודעות של סטודנטים מהמכללה ליהדות התפוצות בכלל וליהדות ארה"ב בפרט.

הרעיון היה ליצור קמפיין שיורכב ממודעות מעוצבות, רול אפים, שלטים אלקטרונים, שלטי תחבורה ציבורית ועוד, שיחזקו את  התודעה בקמפוס וינחיל ידע בסיסי אודות יהדות התפוצות וחשיבות הסולידריות בין שני חלקי העם היהודי.

התקווה הייתה לייצר שכבה רחבה וחדשה של סטודנטים ישראליים אשר ייחשפו לראשונה לעולם המושגים הקשור ליהדות התפוצות, יצברו ידע רלוונטי, יביעו עניין, יגלו אכפתיות אשר תניע אותם לפעולה ובכך – יתרחב משמעותית מעגל המעורבות והעשייה לגישור על הפער בין שני חלקי העם. הקמפיין הינו פרויקט של הלל ישראל בשיתוף יוזמת 'עמיוניטי' של הסוכנות היהודית ופדרציית ניו-יורק, והוא נועד להיות פיילוט לבחינת ההשפעה שלו בתקווה להרחיבו לקמפוסים נוספים בהמשך.

מרכז ספיר ביצע הערכה של השפעות הקמפיין.

ממצאי המחקר מעלים שההשפעה המקווה של הקמפיין לא הושגה. הועלו פרשנויות שונות לתוצאות אלה והמלצות להנהלת הלל ישראל, בהן: חידוד המסרים הנגזרים מהתוצרים המצופים, הרחבת משך הזמן של הקמפיין, שילוב הקמפיין בתוך עשייה נוספת המעוררת גלים בקמפוס ועוד.