תוכנית שצמחה מתוך פרויקט 'מחוויה לעשייה' של ארגון 'גשר' בשיתוף מרכז ספיר, והיא פועלת כתכנית עצמאית החל מ- 2022. 'מנהיגות נוער מחברת' מקדמת דיאלוג ועשייה חברתית משותפת בין בני-נוער ממגזרים שונים ברשויות מקומיות.

רוב בני ובנות הנוער לומדים בבתי ספר נפרדים מגזרית, ובאים במגע שטחי מאוד עם בני נוער ממגזרים אחרים, וכך הידע שלהם על 'אחרים' מגיע מאמצעי התקשורת או הרשתות החברתיות בלבד. מציאות זו גורמת לתחושות של ניכור, זרות וחולשה חברתית ומסכנת את הקיום של חברה ישראלית משותפת.

'מנהיגות נוער מחברת' היא תוכנית שפועלת בשיתוף הרשויות המקומיות ובתי הספר, ומטרתה לעודד מפגש, הכרות ועשייה משותפת למען החברה בישראל.

התוכנית פועלת בחמש רשויות מקומיות, בכל אחת מהן משתתפים בתהליך תלמידי כיתות י-יב, מבתי ספר דתיים וחילוניים.

תמיכת מרכז ספיר בתוכנית מאפשרת ליווי מחקרי לפרויקט, שיסייע להפקת לקחים מהפעלתו ברשויות נוספות.

מטרות

  1. קידום חיים משותפים, ערבות הדדית, שיתופי פעולה ויחסי מכבדים בין התושבים במרחב הרשותי-מקומי
  2. צמצום סטריאוטיפים ובמקומם היכרות ויצירת הערכה הדדית, קירבה ותחושת שותפות ושייכות זה לזה. כל זאת מתוך שאיפה ליצור עתיד משותף המבוסס על מכנה משותף.
  3. מתן כלים מעשיים והנעה לפעולה לקידום חיים משותפים במרחבים העירוניים המשותפים
  4. טיפוח מנהיגות נוער מקומית שתחבר בין הגוונים השונים ותוביל לעשייה משותפת

מבנה התוכנית בכל רשות

חלק א'- מפגש מורים– סדנה ושיחה מקדימה למורים מבתי הספר השונים

חלק ב'- סמינר מפגש– סמינר בן שלושה ימים המפגיש את התלמידים מבתי הספר המשתתפים ברשות(3-4 בתי ספר ממגזרים שונים). הסמינר כולל לימוד, בירור זהות, דיון על נקודות השוני והדמיון ועל חיים משותפים.

חלק ג'- קורס מנהיגות– מבין התלמידים והתלמידות שמשתתפים בסמינר, נבחרת קבוצה מצומצמת של בעלי ובעלות כישורי מנהיגות. קבוצה זו משתתפת בקורס הכשרה נוסף, העוסק במנהיגות נוער, ובהכרת כלים ליצירת מפגש וחיבור בקהילה והופכת למנהיגות הפרויקט..

חלק ד'- עשייה חברתית בקהילה– קבוצת המנהיגות פועלת יחד לקידום פרויקט חברתי משותף, המחבר בין מגזרים ומשפר את מרקם היחסים בקהילה בה הם חיים. הקבוצה מקבלת ליווי והדרכה מצוות הפרויקט ומהרשות המקומית.

קהל היעד

בתי ספר מזרמי חינוך שונים בחברה הישראלית. כיתות י – י"ב מחמש רשויות שונות: ירוחם, בית שאן, נהריה, כפר סבא ואשקלון.