משלחות 'משפיענים' ליהדות ארה"ב

קו הרקיע של ניו יורק ופסל החירות

עורכת המחקר: ד"ר חגית הכהן וולף
2019

תקציר

בעשורים האחרונים עולה בהתמדה מספרן של יוזמות המאפשרות לישראלים להשתתף בסיורים לארה"ב, לשם היכרות עם יהדות אמריקה וחיזוק תודעת עמיות יהודית. בכל שנה משתתפים ביוזמות אלו מאות משפיענים. הסיורים נועדו כדי לרתום את המשתתפים בהם לפעול בחברה הישראלית לחיזוק הקשר בין יהודים ישראלים ליהודים בעולם.

בהקשר זה מוגדרים המשפיענים כמי שמחזיקים בעמדות בזירה המקצועית או החברתית, ולפיכך  יכולים להשפיע על מעגלים רחבים.  

הפדרציה היהודית של ניו יורק עסקה  בשנתיים וחצי האחרונות בתחום סיורי המשפיענים ובחנה את המרכיבים הנחוצים להתמקצעות תחום זה ולהגדלת האפקטיביות שלהם..

במימון הפדרציה, גיבש ארגוןbelong  בשיתוף עם גורמים נוספים דו"ח מקיף הכולל המלצות לארגון ולשדרוג שדה הסיורים ולהגברת השפעתו בשלשה תחומי פעולה: 

  1. דרכי פעולה אפקטיביות לשינוי תפיסות ועמדות של משתתפי הסיורים, דרך העשרת הידע, הגברת הרגש והנעה לפעולה.
  2. עקרונות מנחים לעיצוב מהלך הסיור ובנייתו כדי ליצור חוויה חינוכית אפקטיבית.
  3. הצעות לארגון השדה בכללותו וליצירת מסלולי השפעה אפשריים בהם יכולים להשתלב בוגרי הסיורים, בכדי לפעול בתחומי השפעתם לשינוי גישות והתנהגויות בחברה הישראלית בתחום.

הפדרציה החליטה לבחון את מודל המשלחות שפותח, באמצעות משלחות משפיענים שמומנו על ידה, כאשר belong הובילו את הטמעת המודל בתכנית המשלחות.. מהלך זה נעשה תוך שותפות אסטרטגית ביןbelong  ושזור  לצורך פיתוח תשתיות לשדה (תשתית ליווי והנחיה של הסיורים, פיתוח חוויות ומהלכים חינוכיים).

המהלך כולו לווה במחקר הערכה על ידי מרכז ספיר, אשר  נועד להעריך את החוויה שעוברים המשפיענים בסיור ולבחון את השפעות הסיור עליהם. כאמור לעיל, השפעות אלה מצופות להיות הבסיס להשפעה על מעגלים רחבים יותר של יהודים ישראלים בתפיסותיהם כלפי יהדות העולם.

תהליך המחקר כלל פיתוח כלי מחקר עם הארגונים השותפים, ואיסוף נתונים באמצעות שאלונים שהועברו בשני מועדים (לפני הסיור ואחריו), עליהם השיבו 63 משתתפים בחמש משלחות (מנהלי מחלקות ברשויות מקומיות, אנשי עסקים ואנשי חינוך בכירים). 

ממצאי המחקר

ממצאי המחקר נחלקים לשתי חטיבות: תפיסות המשתתפים על המסע שעשו בהיבטים שונים (- תפוקות הסיור) והשפעות הסיור על המשתתפים ( – תמורות הסיור).

המחקר מצביע על כך שמטרות הסיור מושגות במידה רבה וכי חווית הסיור מותירה על המשתתפים רושם רב, מעלה תובנות חדשות ומשנה תפיסות קודמות. משפיענים בחברה הישראלית מכירים ומתחברים לסיפורה של יהדות ארה"ב ומכוונים להנעת פעולה בתוך מעגלי ההשפעה שלהם בנושא זה.

חווית הסיור היא חוויה לא שגרתית עבור המשתתפים, שמרכיביה המשמעותיים ביותר הם המפגש הבין אישי והכרות עמוקה יותר עם החיים היהודיים. עיקר הפתעתם בסיור הוא מהאופי הפלורליסטי והמגוון של הזהויות היהודיות האמריקאית ומההבנה שישראל נתפסת באופן מורכב בעיני יהודים בארה"ב, המשלב בין ביקורת לבין תמיכה ואהדה.

הממצאים מעידים על כך שבעקבות הסיור ישנה עליה בתחושת הקירבה וההכרה בחשיבות הקשר עם יהדות ארה"ב. כמו כן ישנה עליה מובהקת בכל הקשור להרחבת הידע וההכרות עם יהדות זו והעמקת ההבנה של מורכבות הסוגיות עימן היא מתמודדת .

עוד נמצא כי קיימת השפעה דיפרנציאלית על משתתפים מרקעים שונים, במיוחד בנושאים הקשורים בפלורליזם ובמקומה של ישראל בזהות היהודית אמריקאית. ממצא משמעותי זה מאפשר לדייק את המטרות ולאפיין פעילות חינוכית מותאמת בתכנון הסיורים הבאים.

בקרב כל המשתתפים ישנה עלייה ברצון ובכוונה לעסוק ולהיות מעורבים בנושא עם החזרה לישראל ולהשפיע על אחרים בתחומי השפעתם וכן עניין גובר בהצטרפות ליוזמות שכבר קיימות.

ממצאי המחקר מחזקים את הצורך להמשיך בסיורי המשפיענים ככלי רב עוצמה לשינוי תפיסות בחברה הישראלית כלפי יהדות ארה"ב, יחד עם הצורך לערוך התאמות של אופי החוויה למשפיענים מרקעים שונים והמשך הפיתוח של השדה, כך שיתמוך בעשייה אפשרית שלהם עם חזרתם מהסיורים.