ביוזמת מרכז ספיר ובשיתוף פעולה עם קרן אבלס הוקמה חממת יזמוּת לצעירים דוברי וחושבי רוסית בישראל, המופעלת על ידי בינ"ה ו"רשות הרבים".

יוצאי ברה"מ לשעבר וצאצאיהם מהווים קבוצה גדולה ומשמעותית בחברה הישראלית. עם זאת, גם לאחר שלושה עשורים מאז העלייה הגדולה של שנות התשעים, נותרו בעינן שאלות מורכבות של זהות ושייכות.

מטרת 'פבריקה' היא להעשיר את הידע והכלים של אקטיביסטים דוברי וחושבי רוסית, כדי לקדם את חקירת הזהות והמורשת התרבותית הייחודית, לבחון דרכים להנכחה של תרבות זאת בתרבות היהודית ישראלית ולרכוש כלים מעולם היזמות החברתית והעסקית. התוצר הסופי של תהליך זה הוא פיתוח מיזמים שיתנו קול ונוכחות ליהדות רוסית ישראלית בחברה הישראלית.

המחזור הראשון של החממה יצא לדרך בחורף תשפ"ב בתל אביב. תוכנית החממה כוללת 15 מפגשים בהם עוסקים המשתתפים בלימוד בית מדרשי, בדיון על שאלות של תרבות ושל זהות, ברכישת כלים ליזמות ובפיתוח יוזמות.

פיתוח היוזמות יעשה בעזרת מנטורים ויועצים שיסייעו למשתתפים בבנייה ובהוצאה לפועל של המיזמים.

מטרות

  1. לחקור ולייצר את הידע, ואת תחושת השייכות, הזהות והתרבות היהודית, בתוך החברה דוברת הרוסית בישראל.
  2. לפתח יוזמות חברתיות ותרבותיות של דוברי רוסית, סביב זהות ותרבות יהודית -ישראלית -ברה"מית
  3. לבנות קהילה של יזמים ופעילים דוברי רוסית.
  4. לגבש קבוצה בעלת בטחון עצמי וגאווה שעוסקת בעיצוב הזהות והתרבות היהודית – ישראלית מתוך תחושת בעלות.
  5. להוסיף קולות חדשים לשדה היהדות הישראלית ולחבר בין דוברי רוסית בישראל לבין הפעילים והמשתתפים בשדה זה.

קהל היעד

  1. אקטיביסטים חברתיים דוברי וחושבי רוסית
  2. קהילות יוצאי ברה"מ לשעבר

תוצרים מצופים

המשתתפים יפתחו מיזמים בקבוצות קטנות של 2-3 משתתפים בעלי ניסיון מגוון ביזמות. המיזמים יעסקו בזהות ותרבות יהודית -רוסית -ישראלית מכיוונים חברתיים / חינוכיים/ תרבותיים.

חלק מהיוזמות יהיו שדרוג והרחבה של יוזמות קיימות והאחרות יוזמות חדשניות הנותנות מענים חדשים בתחומי תרבות וזהות יהודית-ישראלית בהקשר של דוברי רוסית. השאיפה היא כי המיזמים יהיו בעלי פוטנציאל לשכפול והרחבת מעגלים, נראות ציבורית והיתכנות לגיוס משאבים ממקורות מגוונים.