פבריקה -קהילה לומדת-יוזמת לדוברי וחושבי רוסית

פבריקה

ביוזמת מרכז ספיר ובשיתוף פעולה עם קרן אבלס פעלה בין השנים 2021-2022, חממת יזמוּת לצעירים דוברי וחושבי רוסית בישראל, שפעלה על ידי בינ"ה ו"רשות הרבים".

יוצאי ברה"מ לשעבר וצאצאיהם מהווים קבוצה גדולה ומשמעותית בחברה הישראלית. עם זאת, גם לאחר שלושה עשורים מאז העלייה הגדולה של שנות התשעים, נותרו בעינן שאלות מורכבות של זהות ושייכות.

מטרת 'פבריקה' היתה להעשיר את הידע והכלים של אקטיביסטים דוברי וחושבי רוסית, כדי לקדם את חקירת הזהות והמורשת התרבותית הייחודית, לבחון דרכים להנכחה של תרבות זאת בתרבות היהודית ישראלית ולרכוש כלים מעולם היזמות החברתית והעסקית. התוצר של התהליך היה פיתוח מיזמים שנותנים קול ונוכחות ליהדות רוסית ישראלית בחברה הישראלית.

המחזור הראשון של החממה יצא לדרך בחורף תשפ"ב בתל אביב. תוכנית החממה כללה 15 מפגשים בהם עסקו המשתתפים בלימוד בית מדרשי, בדיון על שאלות של תרבות ושל זהות, ברכישת כלים ליזמות ובפיתוח יוזמות.

פיתוח היוזמות נעשה בעזרת מנטורים ויועצים שסייעו למשתתפים בבנייה ובהוצאה לפועל של המיזמים.

מטרות

  1. לחקור ולייצר את הידע, ואת תחושת השייכות, הזהות והתרבות היהודית, בתוך החברה דוברת הרוסית בישראל.
  2. לפתח יוזמות חברתיות ותרבותיות של דוברי רוסית, סביב זהות ותרבות יהודית -ישראלית -ברה"מית
  3. לבנות קהילה של יזמים ופעילים דוברי רוסית.
  4. לגבש קבוצה בעלת בטחון עצמי וגאווה שעוסקת בעיצוב הזהות והתרבות היהודית – ישראלית מתוך תחושת בעלות.
  5. להוסיף קולות חדשים לשדה היהדות הישראלית ולחבר בין דוברי רוסית בישראל לבין הפעילים והמשתתפים בשדה זה.

קהל היעד

  1. אקטיביסטים חברתיים דוברי וחושבי רוסית
  2. קהילות יוצאי ברה"מ לשעבר