'פנים חדשות' – יהדות ישראלית ודוברי רוסית

1פנים חדשות

מרכז ספיר הוביל יחד עם ארגון 'פנים – איגוד ארגוני יהדות ישראלית', הפדרציה היהודית של סינסינטי וקרן ג'נסיס, כנס בנושא דוברי רוסית בישראל, אשר התקיים במאי 2019. הכנס יועד לארגוני היהדות-ישראלית ולדוברי רוסית.

תכנית הכנס כללה עיסוק במגוון סוגיות הנוגעות לזהות יהודית ישראלית של דוברי רוסית בישראל, ביניהן ייחודה של התרבות היהודית-רוסית, פרופיל דמוגרפי וחברתי של דוברי רוסית בישראל היום, פערים בין תרבותיים בין קבוצות בחברה הישראלית, סוגיות הגיור והנישואין, ועוד. משתתפי הכנס הציעו כיווני התפתחות לתכניות של תרבות יהודית ישראלית לדוברי רוסית.

בכנס הוצג סקר שנערך ע"י פרופ' זאב חנין, בין דוברי רוסית בישראל שהראה כי רובם המכריע של דוברי הרוסית חשים עצמם ישראלים ויהודים, וסבורים כי העלייה הגדולה מברה"מ לשעבר תרמה תרומה משמעותית לחברה הישראלית.

בנוסף הוצג גם המיפוי שערך מרכז ספיר לפיו ארגוני התרבות היהודית-ישראלית ממעטים מאוד, מסיבות שונות, לפנות אל קהל היעד של דוברי הרוסית בתוכניות יהודיות העוסקות בתרבות יהודית ישראלית.

מטרת הכנס היתה לעודד את ארגוני 'פנים' ואת ארגוני דוברי הרוסית בישראל ליצור תוכניות ייעודיות לחיזוק החיבור והדיאלוג בין העולמות, ולהרחבת המרכז המשותף של החברה הישראלית סביב התרבות היהודית -ישראלית.