מחקר ומיפוי

אנו שואפים לחזק את תחום התרבות היהודית – ישראלית באמצעות מיפוי המצב הקיים ומיפוי הפוטנציאל לפעילות התחום, וכן באמצעות הנחת תשתית מחקרית וליווי מחקרי לנעשה בפועל. ידע מחקרי מהווה תשתית הכרחית להמשך הפיתוח של השדה, הכוונת העשייה הקהילתית והתרבותית, שיקוף מגוון העשייה בתחום, ודיוק דרכי העבודה המיטביות.

מחקרים ומיפויים