פיתוח מודלים

אנו שואפים לפתח מודלים של קהילתיות יהודית-ישראלית. פיתוח המודלים מתבסס על הניסיון המצטבר בשדה ובפרויקטים בהם אנחנו מעורבים. כך ניתן לשכפל הצלחות, לצמצם טעויות וליישם את הידע במעגלים רחבים וחדשים.

מודלים