מודל שריגים

מודל שריגים

מודל 'שריגים' מציע לקהילות המבקשות לחזק בתוכן איתנות קהילתית, מרכז משותף וקשרים חברתיים, אבני דרך וכיווני פעולה.

לפרטים נוספים >>
פיתוח מודלים