פיתוח תכנים

אנו שואפים לפתח, לאסוף ולפרסם תכנים של תרבות יהודית ישראלית, שיכולים לשמש השראה ולהציע דרכי פעולה לפיתוח תרבות יהודית-ישראלית לקהילות ולארגונים. התכנים מבוססים על חיבור בין תרבות יהודית לבין ערכים ואורחות חיים עכשוויים, כדי לחזק את הרלוונטיות של התרבות היהודית בימינו.

תכנים