שיתופי פעולה ואיגום משאבים

רובו של שדה יהדות-ישראלית מורכב מארגונים קטנים יחסית. שיתופי פעולה יכולים לסייע לארגונים בעלי מטרות דומות לקדם את מטרותיהם. אנו מקדמים שיתופי פעולה בין ארגונים הפועלים בתחום ובין גופים מממנים, יוזמים ומובילים כנסים ופאנלים בנושאים רלוונטיים לכלל התחום.

שיתופי פעולה