1פנים חדשות

'פנים חדשות' – יהדות ישראלית ודוברי רוסית

כנס על מגוון סוגיות הנוגעות לזהות יהודית ישראלית של דוברי רוסית בישראל

לפרטים נוספים >>
שיתופי פעולה ואיגום משאבים
רולטה רוסית

רולטה רוסית יהודית ישראלית

פאנל בפסטיבל הקהל שעסק בחיבורים האפשריים בין שדה יהדות ישראלית לבין דוברי רוסית בישראל

לפרטים נוספים >>
שיתופי פעולה ואיגום משאבים
הקהל שני עמים

עם אחד או שני עמים

פאנל בפסטיבל 'הקהל', בשאלת הקשרים הקיימים והנחוצים בין החברה הישראלית ליהודי התפוצות.

לפרטים נוספים >>
שיתופי פעולה ואיגום משאבים
דיון של השולחן העגול

'שולחן עגול'- יהדות רוסית ישראלית

שיתוף פעולה בין ארגוני יהדות ישראלית וארגוני שטח של דוברי רוסית לחיזוק החיבור בין ארגוני יהדות ישראלית לבין דוברי רוסית בישראל.

לפרטים נוספים >>
שיתופי פעולה ואיגום משאבים