מרחיבים את השיחה: יהדות רוסית ישראלית

העלייה הגדולה ממדינות חבר העמים לשעבר, שינתה את החברה הישראלית במובנים רבים. יותר ממיליון עולים הגיעו לארץ בשלשת העשורים האחרונים, והביאו איתם תרבות יהודית ייחודית, מסורות, וסוגיות  זהות מגוונות.

מיפוי  השטח מראה כי  יש צורך לפתח דרכי עבודה ייחודיות שיאפשרו לדוברי רוסית בישראל להביא לידי ביטוי את תרבותם העשירה תוך דיאלוג עם התרבות היהודית-ישראלית. אנו מבקשים לעודד את מגוון הקהילות של דוברי הרוסית בישראל  לפתח פרויקטים ותוכניות המתאימים לצרכיהן ולמאפייניהן.

מטרת התחום היא להפוך את ציבור דוברי הרוסית בישראל מציבור "שקוף" לחלק משמעותי ונוכח בשדה היהדות הישראלית, ולפנות עבורם מקום ראוי בתוך המארג החברתי-תרבותי של מדינת ישראל תוך הוספת מסורות וטעמים משלהם.

קהילת לובי המיליון

קהילת לובי המיליון

שיתוף פעולה עם לובי המיליון להקמת קהילה של צעירים ישראלים דוברי רוסית, לעיסוק בזהות ובתרות ישראלית -רוסית

לפרטים נוספים >>
פיתוח יזמות קהילתית
פבריקה

פבריקה -קהילה לומדת-יוזמת לדוברי וחושבי רוסית

ביוזמת מרכז ספיר ובשיתוף פעולה עם קרן אבלס הוקמה חממת יזמות לצעירים דוברי וחושבי רוסית בישראל, המופעלת על ידי בינ"ה ו"רשות הרבים".

לפרטים נוספים >>
פיתוח יזמות קהילתית
פרסום סדרת ההרצאות לדוברי רוסית

'איזום' – תרבות יהודית-ישראלית ברוסית

סדרת הרצאות ברוסית, על תרבות יהודית-ישראלית, פרויקט שנוצר בימי הקורונה בשיתוף עם בית התפוצות

לפרטים נוספים >>
פיתוח יזמות קהילתית
1פנים חדשות

'פנים חדשות' – יהדות ישראלית ודוברי רוסית

כנס על מגוון סוגיות הנוגעות לזהות יהודית ישראלית של דוברי רוסית בישראל

לפרטים נוספים >>
שיתופי פעולה ואיגום משאבים
דיון של השולחן העגול

'שולחן עגול'- יהדות רוסית ישראלית

שיתוף פעולה בין ארגוני יהדות ישראלית וארגוני שטח של דוברי רוסית לחיזוק החיבור בין ארגוני יהדות ישראלית לבין דוברי רוסית בישראל.

לפרטים נוספים >>
שיתופי פעולה ואיגום משאבים
רולטה רוסית

רולטה רוסית יהודית ישראלית

פאנל בפסטיבל הקהל שעסק בחיבורים האפשריים בין שדה יהדות ישראלית לבין דוברי רוסית בישראל

לפרטים נוספים >>
שיתופי פעולה ואיגום משאבים