יהודים-בעולם

כל ישראל ערבים זה לזה: יהודים בישראל ויהודים בעולם

הקמת מדינת ישראל הביאה לשינוי מהותי בעם היהודי ובתפיסות הזהות היהודית. הזהות הישראלית המחוברת למקום בחיבור טבעי של ילידי המקום, תפסה במידה רבה את מקומה של הזהות היהודית המחוברת למורשת העתיקה, לתכניה ולערכיה. במקביל להתפתחותה של תרבות ישראלית, היונקת בחלקה מהתרבות היהודית, ממשיכות  קהילות יהודיות בעולם להתפתח וליצור תרבות יהודית עכשווית ורלוונטית.

מטרת התחום היא להכיר ליהודים ישראלים את החיים היהודיים בתפוצות, להעמיק את תחושת השייכות של היהודים בישראל לעם היהודי ומתוך כך לחזק את תחושת המחויבות לזהות היהודית ולמורשתה.

פעילות 'פוקוס'

פוקוס על עמיות – צעירים יוזמי שינוי

פרויקט שנועד להגביר את תחושת השייכות והאחריות של סטודנטים בישראל, לעם היהודי ולטפח תפיסת עולם פלורליסטית יהודית.

לפרטים נוספים >>
פיתוח יזמות קהילתית
כריכת המחקר

תוכניות מפגש ישראל -תפוצות

מיפוי ראשוני מסוגו, המנתח באופן כמותי את היצע תכניות המפגש בין יהודים מישראל ומהתפוצות.

לפרטים נוספים >>
מחקר ומיפוי
קו הרקיע של ניו יורק ופסל החירות

משלחות 'משפיענים' ליהדות ארה"ב

מחקר הערכה שמטרתו להעריך ולמדוד את השפעת מסעות לקהילות יהודיות לארה"ב על המשתתפים.

לפרטים נוספים >>
מחקר ומיפוי

מחקר על עמיות יהודית במכללת ספיר

מחקר הערכה על השפעתו של קמפיין פרסומי במכללת 'ספיר', בנושא 'עמיות יהודית'

לפרטים נוספים >>
מחקר ומיפוי
הקהל שני עמים

עם אחד או שני עמים

פאנל בפסטיבל 'הקהל', בשאלת הקשרים הקיימים והנחוצים בין החברה הישראלית ליהודי התפוצות.

לפרטים נוספים >>
שיתופי פעולה ואיגום משאבים
1פנים חדשות

'פנים חדשות' – יהדות ישראלית ודוברי רוסית

כנס על מגוון סוגיות הנוגעות לזהות יהודית ישראלית של דוברי רוסית בישראל

לפרטים נוספים >>
שיתופי פעולה ואיגום משאבים