חממת היזמות בגן יבנה היא פרי שיתוף פעולה בין מרכז ספיר לתכנית 'זיקה' העוסקת בטיפוח ופיתוח תרבות יהודית ישראלית קהילתית ביישוב.

החממה נועדה לעודד תושבים נוספים מגן יבנה להצטרף לעשייה היהודית-ישראלית-קהילתית של תכנית 'זיקה' ולהרחיב את מעגלי המתנדבים והמעורבים בתכניות הקהילתיות השונות של 'זיקה'.

החממה שמה דגש על יזמים מקהילות שאינן מעורבות בתוכניות זיקה ומעודדת אותם לקחת אחריות על חיי הקהילה שלהם ולרכוש כלים מעשיים ליישום של רעיונות קהילתיים חדשים, באופן מותאם למגוון אוכלוסיות ומגזרים.

תכנית החממה כוללת מספר מפגשים על תרבות יהודית ישראלית, הכרות עם מיזמים ויזמים ברחבי הארץ, הכרות וחיבור עם מתנדבים מובילים ב'זיקה' ובנייה של מיזמים קהילתיים.

צוות המנחים והרכזים מלווים ומנחים את המשתתפים בפיתוח המיזמים ובהוצאתם לפועל.

משתתפים

בחממה משתתפים 10-15 תושבי ותושבות גן יבנה, בעלי רקע בהובלה מעשית ורעיונית של פעילות קהילתית, המייצגים מגוון של קהילות ביישוב ובעלי רצון ויכולת ליצור ולהוביל פרויקט קהילתי.

תוצרים מצופים

  • מיזמים קהילתיים חדשים
  • הרחבת מעגלי המעורבים בתוכניות התרבות היהודית-ישראלית-קהילתית של 'זיקה'