פיתוח וכתיבה

נעה פלר וחגית ברטוב

2022

מודל שריגים מציע לקהילות המבקשות לחזק בתוכן איתנות קהילתית, מרכז משותף וקשרים חברתיים, אבני דרך וכיווני פעולה, על פי מודל שפותח בתכנית 'שריגים' של תנועת המושבים ובני המושבים.

ייחודו של מודל זה הוא בחיבור שהוא מציע בין עקרונות של בינוי קהילה לבין תכנים של תרבות יהודית־ישראלית, בעיקר סביב לוח השנה העברי וטקסי חיים.

המודל פותח ונוסה בתכנית 'שריגים' שפעלה בתנועת המושבים ובתנועת בני המושבים, ופעלה לפיתוח הוויה קהילתית שיונקת מערכי התרבות היהודית־ישראלית והמורשת המושבית והתנועתית. אך למרות צמיחתו בהקשר קהילתי מסוים, להבנתנו,  הוא יכול להיות רלוונטי גם לקהילות גיאוגרפיות נוספות.

למי מיועד המודל?

המודל מיועד למלוות ומלווי קהילות, המבקשות לחזק את חוסנן הקהילתי מתוך חיבור אל התרבות היהודית־ישראלית. המודל יכול לשמש גם מובילות ומובילים בתוך הקהילות, פעילות ופעילים קהילתיים שמובילים ביחד עם אחרים תהליך של חיזוק קהילתי, וזקוקים למתווה מארגן, לנקודות חשיבה, להבנת השלבים בדרך לרעיונות מעשיים לפעולה.

המודל פותח ונוסה בתכנית 'שריגים' שפעלה בתנועת המושבים ובתנועת בני המושבים, ופעלה לפיתוח הוויה קהילתית שיונקת מערכי התרבות היהודית־ישראלית והמורשת המושבית והתנועתית. אך למרות צמיחתו בהקשר קהילתי מסוים, להבנתנו,  הוא יכול להיות רלוונטי גם לקהילות גיאוגרפיות נוספות.

למודל שריגים