בסוכות תשע"ט (2018) יזם וארגן  מרכז ספיר פאנל  בפסטיבל 'הקהל', בשאלת הקשרים הקיימים והנחוצים בין החברה הישראלית ליהודי התפוצות.

המושב התקיים על רקע קרע (שקיים עד היום) בין יהדות התפוצות לבין החברה הישראלית, הנובע מהבדלים בתפיסות יהודיות ופוליטיות, וממיעוט של דיאלוג אמיתי וכן בין שתי הקבוצות הגדולות של העם היהודי –בישראל ובארה"ב.

האם יהודים ישראלים מכירים את יהדות העולם? האם יהודים בתפוצות מכירים את ישראל ואת הישראלים? האם יש חשיבות להיכרות ולקשרים ביניהם? למי? לאיזה צורך? האם יש סיכוי  ליצור קשרים משמעותיים ביניהם? מה אנחנו יכולים ללמוד מיהדות ארה"ב ומה הם יכולים ללמוד מאתנו? ואיך מפחיתים את החרדות ואת הכעסים בין שני הצדדים.

את הפאנל הנחה פרופ' אביעד הכהן (נשיא המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט")

בהשתתפות:
מר יצחק (בוז'י) הרצוג, יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית
הרב נעמה קלמן (דיקנית HUC ירושלים)
ד"ר זוהר רביב (סמנכ"ל בינלאומי לחינוך, תגלית)