מדרשת חנתון בשיתוף עם מרכז ספיר, יצרו מודל חדש של קהילה יהודית-ישראלית מקוונת-משולבת (היברידית) של הורי חניכים במכינות קדם-צבאיות. הפיילוט של המודל פועל במכינה של מדרשת חנתון בשנת תשפ"ג (2022), ומתוכנן להתרחב בהמשך.

המכינות בכללן מבקשות להשפיע על החברה הישראלית, ולחזק אותה כחברה צודקת, סובלנית ורבגונית, יהודית ודמוקרטית, מתוך תקווה ואמונה בשינוי. הן עושות זאת באמצעות פיתוח מנהיגות איכותית מקרב צעירים בוגרי י"ב.

אנו מבקשים, באמצעות המודל החדש,  להרחיב עוד את ההשפעה על החברה הישראלית למעגלים נוספים הקשורים למכינות ומחוברים לערכיהן ואמונתן. קהילות ההורים יאפשרו להורים להכיר לעומק את השפה הערכית של המכינה בה לומדים ילדיהם, להכיר הורים מרקעים תרבותיים וגאוגרפיים שונים וליצור חיבורים משמעותיים לעצמם ולחברה הישראלית.

מטרות

  1. פיתוח מודל של קהילה יהודית-ישראלית מקוונת-משולבת משמעותית מבוססת מכינת קד"צ
  2. הרחבת מעגל ההשפעה של המכינות  הקד"צ החילוניות והמעורבות על החברה הישראלית
  3. מתן מענה לצורך של אנשים בְּקהילה
  4. חיזוק הקשר של הורים למכינה / למדרשה והעמקת השותפות ביניהם

מבנה התוכנית

המודל פועל במכינת חנתון ויתרחב בעתיד למכינות נוספות. התוכנית בחנתון תכלול מספר מרכיבים, שיתבססו על 'תורה', 'עבודה' ו'גמילות חסדים', בהמשך תפתח כל מכינה את מרכיבי התוכנית שלה.

קהילה לומדת –בית-מדרש מקוון של שעתיים וחצי אחת לשבועיים, בפדגוגיה המכונה "למידה משייכת", כדי ליצור קשר אנושי חי וחם בין חברי וחברות הקהילה ולבסס במרכזה תוכן רוחני-לימודי-ערכי-רלוונטי.

מפגשי 'מולד ירח' אחת לחודש הפתוחים גם לקהל הרחב.

מספר מפגשים פנים אל פנים  כולל סיורים משותפים היוצרים חיבור לשאלות של זהות ושייכות, מפגשים בצמוד לערבי הורים במכינה ועוד.

שבת משותפת

עשיה חברתית – פעילות של קהילת ההורים  במקביל לעשייה החברתית של המכינה בשבוע ייעודי בתוכנית השנתית של המכינה. הקהילה תבחר בעשיה וחבריה יובילו פעילות זו.

"איכפתיה" – תשומת לב (אמפתיה) בין חברי הקהילה לאירועי חיים וצרכים שונים, שיביאו לעשיית חסד פנים-קהילתיות – באחריות חברי הקהילה.

קהל היעד

  1. הורי 50 חניכי וחניכות מכינת חנתון על פי בחירתם (בשלב הפיילוט)
  2. הורים של חניכים וחניכות ב- 40 מכינות כלליות ומעורבות הפועלות בארץ ובהן  כ- 2200 חניכים  בכל שנה.
  3. על פי המתוכנן, בכל שנה יתווספו הורים ממחזורים חדשים וכך תגדל הקהילה ותתרחב.