'שולחן עגול'- יהדות רוסית ישראלית

דיון של השולחן העגול

מרכז ספיר הקים בשנת 2019, יחד עם פנים – איגוד ארגוני יהדות ישראלית, "שולחן עגול"  – יהדות רוסית ישראלית המתמקד בהרחבת המעורבות של ארגוני יהדות-ישראלית בקרב ישראלים דוברי רוסית והרחבת מעורבות דוברי הרוסית בעולם היהדות הישראלית.
בשולחן שותפים חלק מארגוני 'פנים', וארגונים הפונים לציבור דוברי הרוסית ואינם משתייכים בהכרח לשדה ההתחדשות היהודית.

מטרות השולחן

  1. לסייע בחיבור בין ציבור דוברי הרוסית בישראל, המהווים כוח משמעותי ומוביל בחברה הישראלית, לבין ארגונים בשדה היהדות הישראלית, זאת באמצעות היכרות הדדית בין ארגוני יהדות ישראלית וישראלים דוברי רוסית
  2. מיפוי צרכים ובחינת דרכים לבניית פרויקטים ייעודים לקבוצות שונות מבין דוברי הרוסית.
  3. הרחבת מעגלי השיח והפעילות
  4. יצירת חיבורים ושיתופי פעולה בין הארגונים
  5. איגום משאבים לפעילויות
  6. השגת משאבים ממשלתיים והקמת שדולה בכנסת החדשה ועוד.

חברי השולחן היו שותפים לבניה ולהובלה של כנס 'פנים חדשות' שעסק בשאלות השונות הקשורות בחיבור שבין עולם ההתחדשות היהודית לבין דוברי הרוסית.