אורינות יהודית בישראל בעשור האחרון – רק משחק אינטלקטואלי

שם המחבר/ת: חבלין, רינה
סוג המחקר: נקודת מבט
מראה מקום: א. שגיא (עורך) ספר מיכאל: בין הזמן הזה לימים ההם
שנת פרסום: 2007
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות למחברת
תקציר:

במאמר בוחנת המחברת את משמעותם של בתי המדרש הישראליים, תוך שהיא מסתמכת על ניסיונה כיוזמת, מנחה ומובילה של בתי מדרש בגליל העליון. הדיון הרפלקטיבי של תהליכי הלימוד והשפעתם על זהותם של הלומדים, נעשה תוך התבססות על התיאוריה ההרמנויטית של גאדמר. הטענה המרכזית של המאמר היא כי אוריינות יהודית היא סיטואציה מכוננת זהות, ולא משחק אינטלקטואלי. במסגרת לימוד דיאלוגי של טקסטים, מחדדים הלומדים לעצמם את משמעות יהדותם. הלימוד הוא 'מפגש אופקים' בין הלומדים, החיים בהקשרה של התרבות המודרנית הישראלית והחילונית ומחויבים לערכיה, לבין העבר של התרבות היהודית, ובו זמנית הלימוד הוא גם דיאלוג מפרה בין המשתתפים המביעים מגוון עמדות וגישות. כל אלו, מצמיחים את הלומדים ויוצרים קשר מיוחד בינם ובין התרבות היהודית.