אמצעים חינוכיים בלתי פורמליים בחינוך יהודי פלורליסטי – ארגון בינ"ה כדוגמה

שם המחבר/ת: טל, לימור
סוג המחקר: עבודה אקדמית
מראה מקום: חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", בית ספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
שנת פרסום: 2016
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
תקציר:

מטרת עבודה זו לתאר ולנתח את האמצעים החינוכיים שבהם מונחל החינוך היהודי הפלורליסטי בתכניות ובפעילויות השונות שבבינ"ה: בתי המדרש לסוגיהם, ה'ישיבות החילוניות' בתל אביב ובירושלים, המכינה הקדם צבאית, הפעילות בשכונות מצוקה עירוניות, תכנית "תיקון עולם" ותכניות בלתי פורמליות לבתי הספר ולגורמים נוספים. שאלות המחקר הן: • מהם המטרות והיעדים התרבותיים חברתיים והחינוכיים של כל תכנית ופעילות בבינ"ה? • מהם התכנים הנלמדים בתכניות ובפעילויות אלה? • מהם האמצעים החינוכיים בעזרתם מונחלים תכנים אלה בתכניות ובפעילויות השונות? • מהם המקורות הרעיוניים והפדגוגיים שלהם? • מיהם הגורמים השותפים, המסייעים או המעכבים את הנחלת היהדות הפלורליסטית באמצעים החינוכיים הללו? המחקר הוא מחקר איכותני מסוג 'חקר מקרה'. וכלי המחקר היה ראיונות שנערכו עם שלושים וחמישה אנשים מבינ"ה: המייסדים, מנהלי התכניות, כלל המורים ונציגי המשתתפים בתכניות השונות, וכן תצפיות בתכניות השונות וניתוח מסמכים של הארגון. מסיבות של זכויות יוצרים לא ניתן להעלות את העבודה למאגר, ניתן למצוא אותה בספריה הלאומית