ארגוני המגזר השלישי בתחום החינוך ליהדות כתרבות במרחב החילוני

שם המחבר/ת: יפה, מאיר   ארד, עוזי
סוג המחקר: מיפוי ודוחות
מראה מקום: יהדות כתרבות, עשור לוועדת שנהר, קרן פוזן
שנת פרסום: 2003
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות לקרן פוזן
תקציר:

מסמך זה מתבסס על מהלך מסכם ואינטגרטיבי של מספר עבודות מיפוי וסקירה שנעשו בשנתיים שקדמו לכתיבת מסמך זה. המסמך מבקש לתת תמונה מקיפה ומתומצתת ככל האפשר, על פועלם של ארגוני הזהות היהודית הפועלים במרחב החילוני, מתוך רצון להרחיב את ההבנה ולקדם את תחום החילוניות היהודית בישראל. בשנת 1994 הוגש דוח ועדת שנהר בעניין לימודי היהדות כתרבות במוסדות החינוך השייכים למערכת החינוך הממלכתית בישראל. רבות מההמלצות מיושמות באמצעות ארגונים חינוכיים אזרחיים אשר יצרו בעשור שלאחר פרסום הדוח, תנופה חדשה בשטח החינוך ליהדות כתרבות. המסמך שנכתב כעשור לאחר פרסום המלצות ועדת שנהר טוען כי הארגונים הרבים ברחבי הארץ ממלאים את התפקיד של משרד החינוך שלא הצליח להיערך ולהיענות להמלצות הוועדה. המסמך בוחן את המאפיינים של הארגונים, את שדות הפעולה שלהם ואת דרכי הפעולה. המחקר נערך על ידי קרן פוזן.