בראש גלוי:עיקרים של חילוניות יהודית

שם המחבר/ת: יצחקי, ידידיה
סוג המחקר: ספר
מראה מקום: הוצאת אוניברסיטת חיפה
שנת פרסום: 2000
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
תקציר:

המושג "יהדות חילונית" מעורר לא מעט ויכוחים בציבוריות הישראלית, ולא מעט יהודים חילוניים אינם יורדים לסוף משמעותו של המושג, המבטא את ישותם הרוחנית, התרבותית והמעשית. המושג "יהדות" עדיין נתפס אצל רבים כדת בלבד, או כקשור קשר הדוק לדת. בעוד שהמציאות שונה לחלוטין: יהדות היא מכלול התרבות והעשייה שיצר העם היהודי לדורותיו, שבין כל המרכיבים הרבים קיימת בו גם הדת היהודית, אבל בהחלט לא רק דת. ידידיה יצחקי מנתח נושא זה בספרו, ומשיב לשאלות יסוד כמו- מהי חילוניות יהודית, האם היא אפשרית, וכיצד התפתחה לצורות אחרות של יהדות, כמו הרפורמית והאורתודוכסית.