הוראת מקצועות היהדות – ממצאי מחקר על סטודנטים-מורים המלמדים בבתי ספר תיכונים ממלכתיים

שם המחבר/ת: קצין, אורי
סוג המחקר: מחקר אמפירי
מראה מקום: החינוך וסביבו ל"ג, עמ' 309 - 325
שנת פרסום: 2011
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
תקציר:

במאמר זה מוצגים ממצאים ממחקר אורך איכותני, בו נבדקו גישות הוראה של סטודנטים-מורים, תלמידי תוכנית הכשרה אוניברסיטאית ייחודית להכשרת תלמידים מצטיינים בהוראה במקצועות יהדות בבתי ספר ממלכתיים על יסודיים. התוכנית הוקמה, בין היתר, כדי לחולל שינוי ביחס של תלמידי בית הספר הממלכתי ללימודי יהדות ותרבות. הממצאים מלמדים על שכיחות גבוהה של הוראה בגישות פוזיטיביות מסרניות, דהיינו דרכי לימוד המועברות דרך עובדות מוחלטות ומוגמרות של ידע לתלמידים המקבלים אותן באופן סביל. הממצא הבולט והמפתיע הוא שלמעשה, הרוב הגדול של הסטודנטים מאמצים גישת הוראה מסוימת כבר בראשית לימודיהם בתוכנית ההכשרה והם ממשיכים ללמד לפיה במהלך שנות ההכשרה וכמורים מתחילים. היתר מאמצים גישת הוראה קבועה לאחר תקופת התנסות קצרה. בהתייחס להוראת מקצועות יהדות בבתי הספר הממלכתי, מועלית לדיון השאלה האם שיטות הוראה אלו יכולות להפוך את השיעורים למפגישים אישיים ומשמעותיים המכוננים זהות תרבותית והאם שיטות אלה יכולות להוביל לשינוי בלימודי היהדות בחינוך הממלכתי?