המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים בעלי זהויות דתיות שונות

שם המחבר/ת: לזר, אריה   קרביץ, שלמה   קדם-פרידריך, פרי   
סוג המחקר: מחקר אמפירי
מראה מקום: מגמות, מ"ג (2), עמ' 287- 303
שנת פרסום: 2004
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות למחברים ולמכון סאלד, אנחנו מודים למכון סאלד על אישור פרסום המאמר
תקציר:

המחקר הוא ניסיון לפענח את המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל. מתוך מחקר מקדים שנערך בקרב 44 נשאלים נאספו סוגי מוטיבציות שעל בסיסם נוצרו שאלונים עליהם ענו 323 משתתפים. חמשת גורמי המוטיבציות היו: אמונה בסדר אלוקי, זהות אתנית יהודית, חברה, משפחה ונוסטלגיה לילדות. מהמחקר עולה כי אנשים בעלי זהויות דתיות שונות ייחסו את התנהגותם הדתית למניעים שונים. אנשים דתיים פועלים מתוך שאיפה לסדר אלוקי, אנשים חילוניים פועלים על מנת ליצור מסגרת לפעילות משפחתית משמעותית, ואילו אנשים מסורתיים פועלים על מנת לשמר תבניות התנהגות חברתיות רחבות הקשורות לזהות אתנית ולתקופת הילדות.