הפמיניזם האורתודוקסי המודרני בישראל – בין נומוס לנרטיב

שם המחבר/ת: עיר-שי, רונית   ציון וולדקס, תניא
סוג המחקר: מחקר אמפירי
מראה מקום: משפט וממשל טו,1-2, עמ' 233-327
שנת פרסום: 2013
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות לכתב העת ולמחברות
תקציר:

המאמר משרטט קווים לדמותו של הפמיניזם האורתודוקסי בישראל ומתאר את ההקשר החברתי והמשפטי שבו הוא פועל. באמצעות הפריזמה התיאורטית שהציע רוברט קוור, שעל פיה קיימת זיקה דינמית ועמוקה בין נומוס (החוק) לבין נרטיב, נעשה ניסיון לזהות את אופן פעולתו של הפמיניזם האורתודוקסי ולנתח את סיכוייו לשנות את פני היהדות האורתודוקסית המודרנית בישראל. המאמר דן באופן שבו פמיניסטיות דתיות מצליחות להתגבר על התנגדויות כאלה ואחרות ולחתור "מבפנים" על מנת לחולל שינוי. כמו כן, המאמר שואל מהם המדדים ואמות המידה לבחינת התערבותו של בית המשפט , ומה השפעתו על היכולת לקדם שוויון מגדרי במדינה יהודית דמוקרטית. המאמר מאפיין את הפמיניזם האורתודוקסי כ"רדיקליזם מתון", שמשמיע ביקורת מגדרית ותובע שינוי של הסטטוס קוו מחד גיסא ומחויב להלכה ולמסורת היהודית, מאידך גיסא. הבנה של זהות מורכבת זו ואופני הפעולה הנובעים ממנה, וכן של הזיקות ההדדיות בין רבדים שונים של נומוס ונרטיב, הכרחית להבנת מאבק של פמיניסטיות דתיות, אשר להצלחתו עשויות להיות השלכות נרחבות על מעמד האישה בחברה הישראלית בכללותה.