התפתחות היהדות הליברלית (הרפורמית/ מתקדמת והקונסרבטיבית/ מסורתית) בתל-אביב: דפוסי ארגון וזהויות בקהילות בית דניאל ותפארת שלום (1991 – 2015)

שם המחבר/ת: ליבל-הס, עינת
סוג המחקר: עבודה אקדמית
מראה מקום: חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר אילן
שנת פרסום: 2015
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
תקציר:

מחקר זה בוחן את מגמות ההתפתחות ואופני הפעולה של זרמי היהדות הליברליים, בתל-אביב בשנים 1991 - 2015 . המחקר משווה בין שתי קהילות ליברליות הפועלות בצפון תל-אביב, האחת קהילה רפורמית - בית דניאל והשנייה קונסרבטיבית - תפארת שלום. המחקר בוחן את ההיסטוריה של שתי הקהילות, התפתחות המודלים הארגוניים והמנהיגותיים-רבניים שלהן, ואת שלל הפעילויות הטקסיות, החינוכיות והתרבותיות שהן מציעות. המחקר מנתח את מגוון קהלי היעד המגיעים לקהילות, ובוחן עד כמה ההבדלים באידיאולוגיה ובפרקטיס הריטואלי של זרמי היהדות הליברליים משחקים תפקיד בהחלטה של קהלי יעד שונים לפנות לאחת משתי הקהילות. הציבור הרחב בישראל אינו ער להבדלים בין התנועות, למרות הבדלים ברורים בין השתיים, והן נתפסות דומות, ליברליות ולא 'אותנטיות'. המחקר מתמקד בתל אביב, והמחקר מראה כיצד המרחב התל-אביבי משחק תפקיד מרכזי בכינון קהילות יהודיות חדשות ליברליות, הן מבחינת עיצוב המודלים הארגוניים והמנהיגותיים שלהן, הן מבחינת יצירת הזהויות היהודיות הקהילתיות והאינדיבידואליות במסגרתן. על פי המחקר, מאפייני המרחב העירוני התל-אביבי, שיחקו תפקיד מרכזי בהתפתחותו של מודל קהילתי חדש, זה של בית דניאל. לפי מודל זה מתפקד בית דניאל כספק דתי המציע תוכניות שונות למגוון קהלי יעד, מעורב מאוד בחיי העיר ואינו מצפה מהצורכים את שירותיו להפוך לחלק מהתנועה הרפורמית, וממילא מודל זה מחליש את הגרעין הקהילתי המצומצם שלו. לעומתו, תפארת שלום מתפקד כקהילה דתית הפונה בעיקר לאוכלוסיית השכונה הסמוכה ולחברי הקהילה. המחקר מצביע על המאפיינים הישראליים של המודל שנוצר בבית דניאל, ניתוח המוביל לטענת החוקרת להבנה מעמיקה של מידת ההשתלבות ודפוסי ההשתלבות של היהדות הליברלית בתל אביב ובחברה הישראלית חלקה הראשון של העבודה עוסק בצד ההציע של שתי הקהילות ובוחן את המאפיינים והשירותים של קהילות אלו. בחלקה השני העיסוק עובר לצד הביקוש ומאפיין את קהלי היעד של שתי הקהילות. פענוח הזהויות היהודיות של המשתתפים בפעילויות השונות בבית דניאל הראה כי עקב החדשנות, הדינמיות והעכשוויות של זהויות אלו המשתתפים הגדירו מחדש את מושגי הדתיות והחילוניות. ניתוח רוחבי של קהלי היעד השונים הראה כי גורם משיכה מרכזי של בית דניאל הוא הפתיחות והקבלה של המשתתפים לצד תחושת הנינוחות התל-אביבית שהוא משרה והיהדות הקלילה שהוא מציע. בית דניאל מציע מודל קהילתי המאפשר לצרוך שירותי דת אך לא להתחייב לקהילה באופן קבוע, מודל התואם את הצרכים של קהלי היעד החילוניים של תל אביב, ומבחינה זו הוא מהווה מודל אפשרי לפעילות קהילתית ליברלית בישראל. מסיבות של זכויות יוצרים לא נוכל להעלות את העבודה, אך ניתן למצוא אותה בספריה הלאומית.