והגדת לבנך? תפיסותיהם של הורים יהודים-חילונים-ישראלים בקשר לחינוך ילדיהם בתחומים של שייכות וזהות יהודית במסגרת המשפחה

שם המחבר/ת: קדים בר לב, יעל
סוג המחקר: עבודה אקדמית
מראה מקום: חיבור לשם קבלת תואר 'דוקטור בפילוסופיה', בית ספר לחינוך אוניברסיטת תל אביב
שנת פרסום: 2015
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
תקציר:

מחקר זה עוסק בתפיסותיהם ובעמדותיהם של הורים יהודים-ישראלים-חילונים בקשר לחינוך ילדיהם בתחומים של שייכות וזהות יהודית במסגרת המשפחה. למחקר מספר הנחות: • הורים הם בעלי-תפקיד ראשיים בחינוך ילדיהם גם בתחום החינוך היהודי. לתפיסותיהם ולמעשיהם יש השפעה מרובה על הזהות המתפתחת של ילדיהם. • הורים יהודים-ישראלים-חילונים רבים לא נתנו את הדעת על תפקידם בחינוך ילדיהם בתחומים של שייכות וזהות יהודית במסגרת המשפחה. רבים נוקטים בדפוס של הימנעות בתחומים אלה ופועלים לעתים קרובות מכוח ההתמדה ותוך השארת עיקר התפקיד בתחום זה לגן ולבית הספר. • השמעת קולותיהם של אותם הורים, בייחוד בסוגיות של שייכות וזהות יהודית, עשויות לתרום לידע ולהבנה של חוקרים, הורים ומחנכים 'מקצועיים'. שאלות המחקר • כיצד תופסים, במוצהר, ההורים את תפקיד ההורות בכלל, את תפקידם כמחנכים לתרבות ואת תפקידם בתחומים של זהות ושייכות יהודית של ילדיהם? • לאילו עמדות, תכנים והתנהגויות של זהות ושייכות יהודית רוצים/שואפים/ מקווים ההורים לחנך את ילדיהם? ממצאים חיים מאושרים, מימוש עצמי, וחופש בחירה בולטים כמוטיבים מרכזיים בהורות שעליה מדברים המשתתפים. ההנחה במוצא היא כי הילדים הם אלה שיבחרו את דרכם בעתיד וההורים משתדלים להעניק להם את הכלים לבחור את המיטב עבור עצמם. ההורים מכוונים למטרות אינדיבידואליות בעיקר ושואפים להיענות באופן מדויק ומתאים ככל האפשר למאפייניו ולצרכיו של כל ילד. הם תופסים את עצמם כאחראים ראשיים וראשונים לגידול ילדיהם, לצד תפיסתם את סמכותם כלפי הילדים כחלקית ולא כוללת. ניתן לזהות מתח בין האמונות והערכים הדמוקרטים-ליברלים של ההורים לבין ההקשר הקונקרטי של שייכותם היהודית-ישראלית, נטיותיהם האישיות ומניעיהם כהורים. היבטים אלה, שמקיימים מתח ביניהם, מתווים, בין השאר, את קווי המתאר שבתחומם מתעצב אופיין היהודי של המשפחות. בהתייחסם לתפקיד ההורות בכללותו נשמעים המשתתפים בהירים ובוטחים בדרכם, זאת בשונה מהתייחסויותיהם להורות בתחומים של זהות ושייכות יהודית שם הם מהססים ומבטאים מאבקים פנימיים ואי בהירות. למרות שמשתתפים שונים בטאו רגשות ודפוסי קשר שונים לזהותם ולשייכותם היהודית, נראה שבהיבט של העברה לילדים יש ביניהם הרבה מן המשותף: כל המשתתפים בטאו רצון לקיומן של זיקות משתנות בעצמתן של ילדיהם לזהותם היהודית. עם זאת, הם מעידים על העברה רופפת ומצומצמת של תכנים ורגשות לילדיהם בתחומים אלה. מספר גורמים עולים מדבריהם כמשפיעים על ההעברה לילדים: • ידע מצומצם עד כדי בורות של ההורים בתכנים יהודיים. • מיעוט של פרקטיקות מוחשיות לביטוי הזהות והשייכות היהודיים. • ערפול, מבוכה ורגשות סותרים ביחסם ליהדות. • מתח בין ערכים ואורח חיים מערביים ליברלים ודמוקרטיים לערכים מסורתיים. נראה שרובד הזיהוי ברור להם – הם יהודים חילונים וישראלים, רובד ההזדהות מעורר אצל חלקם תהיות וסימני שאלה – בעיקר ביחס להזדהויות היהודית והישראלית, ורובד הקשרי המשמעות נותר אצל רבים מהם, כפי שהם מעידים, חסר וריק. במבט על ההעברה הבין-דורית במשפחות המשתתפים נדמה שמועבר מההורים לילדיהם "סיב" הולך ודק. כך נוצר מצב שדווקא הורים אשר מחויבים לילדיהם ולתפקיד ההורות, שחשוב להם לפתוח בפני ילדיהם אופקים רחבים ככל הניתן ועושר של התנסויות, שמעודדים את ילדיהם להתפתח כאנשים אותנטיים שמחוברים לעצמם ובוחרים את דרכם, מצמצמים מראש את האופק של ילדיהם ביחס למרכיב היהודי בזהותם.