זמן יהודי-ישראלי – חג ומועד כמפתח לשיח זהות

שם המחבר/ת: חבלין, רינה
סוג המחקר: ספר
מראה מקום: הוצאת ספרית הלל בן חיים הקיבוץ המאוחד
שנת פרסום: 2009
שפה: עברית
תגיות:
נושאים:
תקציר:

הספר הוא שילוב בין מסע אקזיסטנציאלי של התמודדות עם שאלות על זהות בעידן של תמורות ומשבר זהות בעולם היהודי ובין עיסוק במועדי ישראל השלובים בהוויה הישראלית-יהודית ומשקפים תמורות במסורת. במסעו של הספר ישנה התמודדות עם יחסם של ישראלים למסורת וזהות יהודית לא כסוגיות פילוסופיות או תיאולוגיות אלא כשאלות קונקרטיות, הנובעות משאלות קיומיות-רוחניות. זהו מסע היוצא מתודעת זהות ישראלית אופיינית המשוקעת בהווה בעל עומק תרבותי-היסטורי מוגבל, אל עבר תודעת זהות אחרת, שיש בה הכרה במקומו המכונן של העבר בקיום של היחיד ושל הקולקטיב. זהו סיפור מסעם של רבים אל פנימיותם ואת תודעת זהותם, דרך הדיאלוג המתקיים במועדי ישראל בין עבר להווה, בין אדם למקורותיו התרבותיים בין בני אדם שונים באורחות חיים., התמודדות עם שאלות על זהות בעידן של תמורות ומשבר זהות בעולם היהודי. בפן השני שלו הוא חיבור העוסק במועדי ישראל השלובים בהוויה הישראלית-יהודית ומשקפים תמורות במסורת. שני פנים אלה של הספר מקיימים זיקה פנימית ביניהם. הפרספקטיבה שתינתן לעיון בו תלויה במידה רבה בקורא. המסע מתאר התמודדות עם יחס למסורת וזהות יהודית לא כסוגיות פילוסופיות או תיאולוגיות אלא כשאלות קונקרטיות, הנובעות משאלות קיומיות-רוחניות. זהו מסע שבו יוצא ה"אני" הישראלי מתודעת זהות המשוקעת בהווה בעל עומק תרבותי-היסטורי מוגבל, לתודעת זהות אחרת, שיש בה הכרה במקומו המכונן של העבר הקיום היחיד והקולקטיב.