חינוך הומניסטי-יהודי בישראל, תכנים ודרכים

שם המחבר/ת: שבייד, אליעזר
סוג המחקר: ספר
מראה מקום: הוצאת הקיבוץ המאוחד
שנת פרסום: 2000
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
תקציר:

מאז הקמת המדינה עברה על בית-הספר הממלכתי מהפיכה הדרגתית, תחילה זוחלת והססנית ולבסוף מהירה ונחרצת, בכיוון מנוגד לערכים וליעדים של השקפת העולם היהודית-הומניסטית. בית-הספר הממלכתי בישראל הפך ממוסד שראה את תפקידו החינוכי בחברות התרבותי של תלמידיו, למוסד הרואה את עיקר תפקידו ההוראתי בהכנת תלמידיו לבחינות הבגרות, כדי להבטיח המשך השכלה מקצועית גבוהה ככלי להצלחה כלכלית ויוקרה חברתית. אין להתפלא אפוא על תודעת המשבר הפושטת בחברה הישראלית בכלל, ובעיקר בציבור המורים. ספר זה בא כמענה לתחושות אובדן הדרך. המחבר פיתח את תפיסותיו מתוך מעורבותו רבת השנים בעיצוב תוכנית הלימודים.