חינוך תל"י: התפתחותו ומימושו של רעיון חינוכי בתנאי מציאות משתנה

שם המחבר/ת: שיקלי, איתן
סוג המחקר: עבודה אקדמית
מראה מקום: חיבור לשם קבלת תואר 'דוקטור בפילוסופיה', Jewish Theological Seminary
שנת פרסום: 2004
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
תקציר:

"חינוך תל"י" והפיכתו מרעיון חינוכי ערטילאי למציאות חינוכית ממשית, המעוגנת בבתי ספר, מוסדות, - ותוכניות לימודים המתקיימת כבר קרוב לשלושים שנה, הוא נושא עבודת מחקר זו. חינוך תל"י, ("תגבור לימודי יהדות"), היא יוזמה חינוכית ייחודית, שהחלה לפעול בשנת 1976 בעקבות מהלך של קבוצת הורים ירושלמיים, שביקשו ליצור מסגרת חינוכית חדשה לחינוך ילדיהם, מסגרת שתהווה אלטרנטיבה לשתי מסגרות החינוך האחרות(הממלכתי הכללי והממלכתי דתי). בעשור לאחר מכן, הועתקה התוכנית לעשרה יישובים נוספים בארץ. וכך, ממענה לבעיה מקומית, התפתחה היוזמה והפכה לתפיסת עולם ולמפעל חינוכיים יותר רחבים, בעלי ימרה לאומית וכלל ארצית בתחום החינוך היהודי במדינת ישראל, שביקשו לתפוס בו מקום ולהשפיע עליו. בשנת 2003 הקיפה המערכת החינוכית של תל"י קרוב לחמישים בתי ספר וחמישים גני ילדים, המשרתים יחד קרוב ל- 20,000 תלמידים מטרות ושאלות המחקר מטרת המחקר - לתאר את גלגולו של הרעיון החינוכי לאורך שלושים שנות קיומו בתנאי מציאות חברתית ופוליטית משתנה, להבחין בגורמים הרעיוניים, הפוליטיים והארגוניים שמילא תפקידים מכריעים במימושו, בהתפתחותו ובעיצובו, ולתאר כיצד באה לידי ביטוי השפעת גורמים אלה עליו. שאלות המחקר: 1. מה ביקשו ההורים להשיג ביוזמתם: כלום נתפס חינוך תל"י בעיניהם כחלופה לחינוך הממלכתי והממלכתי דתי? האם מטרות החינוך שהועידו לו יוזמיו והאמצעים שבחרו לשם הגשמתו בתחילת דרכו אמנם משקפים דבר זה? איזה מחסורים, לדעתם של מקימיו, הוא בא למלא? מה היו הסיבות לעיתוי היוזמה באמצע שנות השבעים של המאה העשרים? האם היוזמים התעוררו לפעולה מתוך תגובה לאפשרויות החינוכיות שמערכת החינוך הישראלית העמידה להם בחינוך ילדיהם, או שמא הם ראו עצמם שליחים, שתפקידם להגשים במדינת ישראל את מודל החינוך היהודי שהכירו בארץ מוצאם וביקשו לייבאו אליה? האם היה לשייכותם הקהילתית של יוזמי רעיון תל"י (התנועה הקונסרבטיבית) תפקיד מכונן בעצם היוזמה ובעיצוב דמותה של מערכת תל"י בראשית דרכה? 2. מה היה תפקידו של משרד החינוך, כגוף מנהלי, פוליטי ואידיאולוגי, בהזנקתה ובהצמחתה של מערכת תל"י בתקופות מסוימות, ובבלימתה ובהגבלתה בתקופות אחרות. 3. מה היו היבטיו הרעיוניים של חינוך תל"י. המחקר מנתח את הסיבות שהביאו לתמורות הרעיוניות שחלו בו במשך הזמן, ומאתר את הכוחות, ההשפעות והאילוצים שעמדו מאחורי שינויים אלה, כולל השפעות של התנועות הליברליות, משרד החינוך ועמדותיהם הערכיות של הצוותים המובילים של קרן תל"י. המחקר עוסק במחשבה ובמעשה של חינוך תל"י ברמה המערכתית, ואינו עוסק בתיאור פרטני של בתי הספר, בניתוח תוכניות לימודים בית ספריות בודדות או בהערכת היישום של החזון החינוכי ברמה הפרטנית.