מהלכה למעשה: מאבק סמלי על הון תרבותי בבתי מדרש חילוניים

שם המחבר/ת: שגיב, טליה   לומסקי-פדר, עדנה
סוג המחקר: מחקר אמפירי
מראה מקום: סוציולוגיה ישראלית ח[2] עמ' 269-299
שנת פרסום: 2007
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות למחברות ולכתב העת
תקציר:

המאמר המתבסס על ראיונות עומק, מציג ניתוח של תפיסות הלומדים בבתי המדרש. מהניתוח עולה כי בניגוד למטרה המוצהרת של בתי המדרש הישראלים - לחזק את הסולידריות המתרופפת בין יהודים ליהודים, לימודי היהדות המתקיימים בבתי המדרש מקבלים משמעות של מאבק סמלי, המבטא את ניסיונותיה של ההגמוניה החילונית לשקם את כוחה. המאמר מראה כיצד הלומדים החילונים מגדירים מחדש את משמעות הידע הנלמד ומציגים אותו כחלק מהונם התרבותי, וזאת כדי לשמור על יתרונם היחסי בהשוואה לקבוצות מתחרות. באמצעות הלימודים הם מייצרים סובייקט חילוני חדש - “חילוני לומד” - אך בו בזמן מבססים הבחנות דיכוטומיות מסורתיות בין דתיות לחילוניות. המחברות טוענות כי כך מעדכנים הלומדים בבתי המדרש את הונם התרבותי אגב שמירה על זהותם כחילונים, מודרניים ונאורים, ומגדירים מחדש את בכורתם של ערכים אלה בחברה הישראלית.