מטקסט מקונן לאירוע מכונן: על תפיסת היהדות החילונית את ט' באב ומשמעותה ביחס לתופעת התחדשות היהדות

שם המחבר/ת: אבוחצירא, חנה   צבר-בן יהושע, נעמה
סוג המחקר: מחקר אמפירי
מראה מקום: עיונים בשפה ובחברה, 10 (1), עמ' 129 - 145
שנת פרסום: 2017
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות לכתב העת ולמחברות
תקציר:

בשנים האחרונה ניכרת תופעה חדשה במרחב החילוני יצירת מעגלי שיח ולימוד המציעים זווית התבוננות אחרת על תשעה באב. תופעה זו ניצבת במוקד המחקר הנוכחי, המבקש להניח זוויות התבוננות העשויות ללבן את המשמעויות המקופלות בחיבור המתפתח ומעורר התהייה בין היהדות החילונית ובין תשעה באב, מאחר שהתשתית הרעיונית שביסוד מועד זה היא דתית ביסודה, ועיקר עניינה הוא בתענית ובקינה על חורבן המקדש וחורבנה של ירושלים. במחקר זה נעשה ניתוח תוכן של הנושאים הנלמדים בערב תשעה באב, כפי שפורסמו בשנת תשע"ה ב 33 פרסומים של ארגונים שונים באתר "פנים", המאגד עשרות ארגוני התחדשות יהודית הפועלים בישראל. הממצאים שעלו מסייעים להבין את הסיבות לחיבור המתהווה בין תשעה באב ליהדות החילונית. ומצביעים על המגמות האקטואליות החבויות בתופעת התחדשות היהדות במרחב החילוני ואת מערכת התפיסות המעצבות תופעה מתרחבת זו.