מלחמת התרבות בישראל – מיפוי מחדש

הגות ועיון
שם המחבר/ת: ליבמן, ישעיהו (צ'רלס)
סוג המחקר: הגות ועיון
מראה מקום: בתוך: א. שפירא (עורכת), מדינה בדרך, החברה הישראלית בעשורים הראשונים, הוצאת מרכז שזר, עמ' 249- 264
שנת פרסום: 2001
שפה: עברית
תגיות:

, , , , ,

נושאים: חילוניוּת, מסורתיוּת ודתיוּת
זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות למרכז שזר
תקציר:

המאמר המבוסס על ניתוח תרבותי, טוען כי בניגוד לטענה כי החברה הישראלית מפוצלת בין הדתיים ותרבות לבין החילוניים ותרבותם, הרי שלמעשה יש בה שלוש תרבויות שונות בכל מה שקשור ביחס שבין התרבות היהודית לבין החברה בישראל. המחבר מבהיר כי החלוקה בין הקבוצות אינה חותכת, ולעיתים ישנם ערבובים והשפעות בין הקבוצות אך סבור כי ההבנה שישנן שלוש קבוצות ולא שתיים חשובה להבנה של החברה הישראלית ואף חשובה לעתיד התרבות היהודית בתוכה. שלוש התרבויות הן: • התרבות הדתית פוליטית שבמרכזה כתבים רבניים ומנהיגותה על ידי רבנים. • התרבות הצרכנית מערבית פוסט מודרניסטית שמאפיינה הברור הוא התנגדות או אדישות לתרבות היהודית ושאיפה למדינת כל אזרחיה. • התרבות היהודית חילונית – שאינה רואה בהכרח את נוכחותו של האל או ההלכה בכל חלק בחיים או בהיסטוריה, ומאידך מושפעים מהתרבות היהודית בחייהם. עיקר המאמר עוסק בתרבות השלישית, בהוכחת קיומה ובצורך של החברה הישראלית להגביר את כוחה.