מסורתיות יהודית ותרבות פופולרית בישראל

שם המחבר/ת: ידגר, יעקב   ליבמן, ישעיהו (צ'רלס)
סוג המחקר: הגות ועיון
מראה מקום: עיונים כתב עת לחקר ישראל, 13, עמ' 163- 180
שנת פרסום: 2003
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות לכתב העת ולמחברים
תקציר:

המאמר עוסק בעובדה כי המסורתיות היהודית על עולם מנהגיה וערכיה, ובייחוד זו שאינה מתנהלת בהקשר האורתודוקסי, לא זכתה (במן חיבור המאמר) להכרה ולביטוי בעולמה של התרבות הפופולרית בישראל בכלל, ובאמצעי התקשורת בפרט. מצב עניינים זה סיפק את שתי הקבוצות הקוטביות, קרי הממסד האורתודוקסי מזה והאליטה החילונית–אוניברסליסטית מזה. הממסד האורתודוקסי זכה לשמור על המונופול שלו על המסורת היהודית ועל הגדרת היהדות והיהודיות, ואילו האליטה החילונית–אוניברסליסטית זכתה לחידוד זהותה האוניברסליסטית, המתקדמת. המחברים חששו שהיעדרה או חסרונה של המסורתיות היהודית מעולם התרבות הפופולרית ומן התקשורת בישראל הוא גורם חשוב בדעיכתה של מסורתיות זו.