מתקשרת, הילרית ושמאן נפגשים אצל הרב, מפת הדרכים של היהדו(יו)ת הישראלי(ו)ת בעידן החדש

שם המחבר/ת: רוח-מדבר שפירא, מריאנה
סוג המחקר: מחקר אמפירי
מראה מקום: עיונים כתב עת רב תחומי לחקר ישראל, סדרת נושא 7, עמ' 498-528
שנת פרסום: 2014
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות למחברת ולכתב העת
תקציר:

המאמר עוסק במגוון רחב של טקסים חגיגות ופרקטיקות המחברות בין עולמות הניו אייג' (עידן חדש) לבין יהדות בישראל. המאמר זה כופר בהנחה הרווחת שהתופעות הללו שוליות ואינן אטרקטיביות עבור ציבורים נרחבים, דרך תיאור היבטים רבים של התופעה, ודיון במידת ההשפעה שלה, יתברר כיצד הוליד המפגש עם הניו אייג' חיוּת ותכונה דתית־רוחנית יצירתית נועזת בזירה היהודית־ישראלית. עוד מראה המאמר כיצד המפגש בין יהדות לניו אייג' חותר בעָצמה תחת הנחות וקטגוריות מקובלות בשיח הישראלי בנוגע לזהות ולמסורת. חתרנות זו נשענת על קולות גוברים של ערעור וביקורת אשר למפת הזהויות הדתיות בישראל, ואף מלוּוה בהצעת חלופות נועזוֹת לחלוקות ולקטגוריות המקובלות. הזירה הניו־אייג'ית היהודית־ישראלית, טוענת החוקרת, מתגברת על המגבלה החמורה שהוטלה בידי המונופול המקובל של האורתודוקסיה על כיוונים אפשריים של תהליכי המצאת המסורת היהודית. הניו אייג' היהודי־ישראלי מגלם התחדשות יצירתית של מסורת ישראל דה־פקטו בציבור הרחב. החוקרת מציעה התבוננות חדשה במפת הדרכים ביהדות העכשווית בישראל, כזו שתכלול גם שרטוט ואפיון של המגמות שהניו אייג' היהודי־ישראלי מגלם, מוביל אותן ומשתתף בהן — מגמות שלרוב נשמטות מן הדיון הציבורי והאקדמי על אודות מפת הזהויות והזרמים היהודיים. המאמר מצביע על קווי אופי, תכנים וערכים בולטים של השדה החדש, מברר מה קורה ל'יהדות' במפגש עם הניו אייג', מתייחס לשאלת ה'אותנטיות' של תופעות אלה, ומשרטט כמה מגמות וכיוונים של התפתחות בזירת המפגש בין יהדות לניו אייג', ועוסק בהשלכות של אלו על הזירה הרחבה יותר של מפת הזהו(יו)ת היהודי(ו)ת בישראל כיום.