עבודת קרן אבי חי בתחום סוכני שינויי צעירים: סיכום רפלקטיבי

שם המחבר/ת: בן דוד, רגב
סוג המחקר: מיפוי ודוחות
מראה מקום: מחקר עבור קרן אבי חי
שנת פרסום: 2019
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות לקרן אבי חי
תקציר:

דוח זה נכתב לסיכום פעילותה של קרן אבי חי בישראל, ועוסק בתחום סוכני שינוי צעירים: פעילות בקרב צעירים ליצירת סוכני שינוי בדור הבא, מגילאי תנועות נוער, דרך שנות שירות ומכינות קדם־צבאיות, ועד לסטודנטים. הדוח מסכם את ההצלחות והאתגרים, מעלה תובנות על הפעילות ומצביע על כיוונים מרכזיים להמשך. הדוח נשען על ראיונות, קבוצות מיקוד כמו על מסמכים כתובים כמו דוחות הערכה ומסמכי הארגונים. הישגים מרכזיים • ביסוס הסטנדרט של לימוד זהות יהודי־ישראלי בשנת י"ג, • יצירת זיקה חיובית לתכנים יהודיים־ישראליים • לקיחת אחריות ארגונית על תכנים יהודיים־ישראליים • הטמעת סטנדרטים של תכנון, מדידה והערכה • רתימת מוסדות מדינה לתמיכה בתחום • השתלבות בתחום ביצירת שינוי בשיח הישראלי על תרבות וזהות יהודית - ישראלית בנוסף להישגים הללו, הקשורים רובם ככולם לתכניות של טרום־גיוס, הצבענו על שני הישגים נוספים של תכניות סטודנטים: • חיזוק מנהיגות מקומית צעירה בפריפריה • תיעוד אתרי מורשת יהודית: יצירת ידע והנגשתו תוך פיתוח מודל ייחודי. מפתחות להצלחה: תובנות מפעילות הקרן בתחום • יצירת אמון בין הפילנתרופיה לגופים המפעילים • תפירת 'חליפה אישית' לארגון: התאמת עולם התוכן לשפתו של הארגון • עבודה במקביל עם דרגים שונים בארגון • פדגוגיה מותאמת לקהל היעד • בשלוּת השדה • שילוב תנאים ייחודיים בתכניות שנת י"ג חסמים ואתגרים מרכזיים • החשש מ'הדתה' • קושי עם המתודה הבית־מדרשית שהטקסט במרכזה • תחרות מול אג'נדות נוספות • חסרונות במיקור־פנים – אתגרים במומחי תוכן יהודי ישראלי בתוך הארגון • עמעום הרשמים בתקופת השירות הצבאי • קושי בגיוס פילנתרופיה ותמיכה ממשלתית • חולשת לימודי היהדות במערכת החינוך הממלכתית • היעדר הטמעה מספקת של נורמות תכנון, הערכה ומדידה • במכינות קדם־צבאיות: חוסר גיוון האוכלוסייה. • במסגרות ש"ש ישנו דגש על עשייה ולא על לימוד ועיסוק בזהות יהודית • בתנועות נוער: עבודה עם גופים אידיאולוגיים אורגניים • בעבודה עם סטודנטים ישנו אתגר למשוך סטודנטים לפעילות לימודית העשרתית, זהותית, תרבותית.