עם ועולם תרבות יהודית בעולם משתנה

שם המחבר/ת: שנהר, עליזה   ואחרים   
סוג המחקר: מיפוי ודוחות
מראה מקום: המלצות הוועדה לבדיקת לימודי היהדות בחינוך הממלכתי, משרד החינוך והתרבות
שנת פרסום: 1994
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
תקציר:

וועדה לבדיקת מצב לימודי היהדות בחינוך הממלכתי בראשותה של עליזה שנהר, מונתה על ידי שר החינוך זבולון המר בשנת 1991 והחלה לפעול באוקטובר שנה זו, 26 חברות וחברי הוועדה, רובם אנשי ציבור ואקדמיה, התחלקו לשלוש ועדות משנה גילאיות (יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה). הוועדה התבקשה לבדוק את מצב לימודי היהדות בחינוך הממלכתי בישראל ולהציע הצעות בדבר המטרות, התפיסה ותוכניות הלימוד המומלצות. הועדה קבעה שיש ירידה מתמשכת במעמדם של לימודי היהדות במערכת החינוך הממלכתי, בשל שינויים חברתיים ופוליטיים בישראל, כולל הקיטוב בין הציבור הדתי והחילוני. הוועדה פעלה בתקופה בה התרחשו שני תהליכים שהשפיעו על תפיסתה. האחד - תהליך השלום ('אוסלו') התקדם ונדמה היה שישראל תיכנס לעידן חדש, והשני - העלייה הגדולה מברה"מ לשעבר ומאתיופיה, הדגישה את הצורך בניסוח מחדש של סוגיות של זהות ושייכות. המלצות הוועדה כללו מספר עקרונות להוראת מקצועות היהדות וביניהם: 1. המלצה להדגיש את אופיים ההומניסטי של לימודי היהדות. 2. הפיכת הפלורליזם המחשבתי של מערכת החינוך הממלכתי למנוף ללמידה יצירתית של לימודי היהדות, על ידי לימוד, ביקורת ודו-שיח 3. עבודה עם ארגוני חינוך לא פורמלי העוסקים בחינוך יהודי פלורליסטי ביקורתי, שלהם תוכניות המתאימות לבתי הספר, ובמיוחד אלו שיציגו לתלמידים את הדרכים השונות לקיום יהודי בימינו. בעקבות המלצות הוועדה הוקם במשרד החינוך 'מטה שנהר' שהיה אחראי על יישום המלצות הוועדה ופעל במשרד עד שנת 2020, ולמעשה חלק מההמלצות של הוועדה ממשיכות להשפיע על עיצוב לימודי היהדות בחינוך הממלכתי.