ציפיות הורים לגבי תכני הלימוד במסגרת בתי הספר

שם המחבר/ת: בר, קארין   יער, אפרים   
סוג המחקר: מיפוי ודוחות
מראה מקום: יהדות כתרבות, עשור לוועדת שנהר, קרן פוזן
שנת פרסום: 2003
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות לקרן פוזן
תקציר:

מטרת המחקר לבחון את עמדותיו של ציבור ההורים החילונים שילדיהם לומדים במערכת החינוך הממלכתית ביחס ללימודי היהדות במסגרת בית הספר. המחקר בוחן את ציפיות ההורים מסית הספר בתחום זה, את תפיסת הזהות היהודית של ההורים ואת דפוסי העשייה וההתנהגות שלהם במסגרת האישית והמשפחתית. עיקרי הממצאים: • מרבית ההורים מקבלים את הגדרה כי יהדות היא 'המורשת תרבותית והלאומית של העם היהודי • בעבור רוב גדול יותר של ההורים להיות יהודי פירושו להיות שייך לעם היהודי ורק מיעוט קטן טענו כי להיות יהודי פירושו להיות שייך לדת היהודית. • הממצאים אינם מצביעים על הכרעה בנוגע לשאלה איזו זהות חשובה יותר – היהודית או הישראלית • מרבית ההורים שומרים באופן חלקי על המסורת הדתית דבר הבא לידי ביטוי בחגיגה של חלק מהחגים. • בחינת העדפותיהם של ההורים ביחס לנושאי הלימוד היהודיים מעלה כי בראש סדר העדיפויות נמצאת תולדות הציונות ומדינת ישראל ואח"כ יהדות ודמוקרטיה. נושאים כמו תלמוד, שולחן ערוך, מדרשי אגדה או סידור תפילה, נמצאים בתחתית סדר העדיפויות, ובאמצע – אישים יהודים שתרמו למדע ולתרבות, ארכיאולוגיה, ידיעת הארץ, יהדות התפוצות כיום. • מתוך כלל המקצועות ההורים מעדיפים את הנושאים האוניברסליים – מתמטיקה ומחשבים, ואח"כ, היסטוריה של עם ישראל, היסטוריה כללית, ביולוגיה, ספרות עברית וגיאוגרפיה. תנ"ך, ציור ואומנות נתפסים כפחות חשובים. • פעולות לימודיות – בראש סדר העדיפויות נמצאים ביקור ב'יד ושם' או 'לוחמי הגטאות' ובית התפוצות ואחר כך מפגשים עם בני נוער מהתפוצות, ביקור במוזיאון לתולדות ההתיישבות הציונית וסמינר מרוכז לזהות הידות וציונית. • יותר משליש מההורים סבורים כי המרכיב החשוב בגיבוש הזהות היהודית במסגרת בית הספר הוא הקניית מוסר וערכים יהודיים, שיעור נמוך יותר חושב כי רכישת ידע והשכלה בתחום חשובים ורק רבע סבורים כי הרכיב החשוב הוא השתתפות בטקסים ובחוויות של מסורת יהודית. • מרבית ההורים ענו כי הם מסכימים כי לימוד השואה במסגרת בית הספר הוא מרכיב חשוב בגיבוש הזהות היהודית של התלמידים. • יותר ממחצית ההורים סברו כי בית הספר לא ערוך או ערוך במידה בינונית להקנות את היחס הראוי כלפי היהדות. • רוב מכריע של ההורים מעוניינים שבבית הספר יצוינו החגים ומועדי ישראל, אך מעדיפים שיודגשו התכנים הלאומיים ולא התכנים הדתיים.