'שירת החול' שיח יהודי־ציוני בקבוצות המשימה השיתופיות של הצעירים במרחב החילוני בישראל

שם המחבר/ת: אזולאי, נעמה   תבורי, אפרים   
סוג המחקר: מחקר אמפירי
מראה מקום: עיונים כתב עת רב תחומי לחקר ישראל, סדרת נושא 7, עמ' 311- 346.
שנת פרסום: 2014
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות למחברים ולהוצאה
תקציר:

מאמר זה עוסק באופנים בהם קבוצות שיתופיות של צעירים בוגרי תנועות הנוער, אשר בחרו לעצב צורות חיים שיתופיות בערים תוך מחויבות ומעורבות לחיי הקהילה הרחבה, מעצבים את זהותם ותרבותם היהודית בתוך חיי הקבוצה. מאמר זה מדגים דרך מקרה המבחן זה של קהילות הצעירים, את המאבק על אופי הזהות היהודית בישראל ואת התהליכים הכרוכים בו על מורכבותם וסתירותיהם הפנימיות. . קבוצות הצעירים שבמוקד המחקר מבקשות להיות דגם מופת לחיים של שותפות, ערבות הדדית, סולידריות ושליחות חברתית. המאמר עוקב אחרי מסעם הנוסף של חברי הקבוצות, המסע על הזהות היהודית, ובוחן האם ובאיזו אופן מציבים חברי הקבוצות השיתופיות במרכז חייהם את הזהות היהודית? ואם כן, אילו פנים יש לזהות זו והאם היא יוצרת צורך ליצור קטגוריות חדשות של זהות יהודית אשר שוב אינן כפופות להגדרות הישנות? המאמר ממפה את הדרכים להתמודדות עם האתגרים אשר מסע מעין זה מציב בפני מי שלרוב מגיעים אליו חסרי ידע מבוסס או תחושות חוויה מוקדמות בתחום, ומאיר את הכלים שהם מגייסים לעזרתם מתוך רצון להיעשות משתתפים אקטיביים, מעצבים ויוצרים בסצנה היהודית–תרבותית. מלבד זה, בודק המאמר את מהות הקשרים של חברי הקבוצות השיתופיות עם ארגוני תנועת ההתחדשות היהודית במרחב החילוני בישראל ועם מנהיגיה.