מאמרים בנושא טקסים אלטרנטיביים

המצאת טקסים יהודים: טקסי חתונה ולוויה לא אורתודוקסים בישראל

מחקר אמפירי
פרשיצקי, אנה

עיונים כתב עת רב תחומי לחקר ישראל, סדרת נושא 7, עמ' 242-283 [2014]

עברית

, , , , ,