מאמרים בנושא יהדות הומניסטית

חינוך הומניסטי-יהודי בישראל, תכנים ודרכים

שבייד, אליעזר

הוצאת הקיבוץ המאוחד [2000]

עברית

מאז הקמת המדינה עברה על בית-הספר הממלכתי מהפיכה הדרגתית, תחילה זוחלת והססנית ולבסוף מהירה ונחרצת, בכיוון מנוגד לערכים וליעדים של השקפת העולם היהודית-הומניסטית. בית-הספר הממלכתי בישראל הפך ממוסד שראה את תפקידו החינוכי בחברות התרבותי של תלמידיו, למוסד הרואה את עיקר תפקידו ההוראתי בהכנת תלמידיו לבחי...