מאמרים בנושא ילדות

נעשה לנו חג – חגים ותרבות אזרחית בישראל

ספר
שוהם, חזקי

המכון הישראלי לדמוקרטיה [2014]

עברית

, , , , , , , , , , ,

הספר מציע גישה אנליטית לשאלת יהודיותה של התרבות ישראלית. השאלה נבדקת באמצעות דיון משווה בהיסטוריה התרבותית של החגים היהודיים ובמשמעותם ליהודים הישראלים היום. שלושה חגים משמשים כאן מקרי מבחן: פסח, ט"ו בשבט ויום כיפור. המחבר סובר כי יש לנתח את התרבות היהודית-ישראלית כתרבות יהודית עצמאית, אחת מני ר...