מאמרים של גדעון כ"ץ

לעצם החילוניות – ניתוח פילוסופי של החילוניות בהקשר הישראלי

ספר
כ"ץ, גדעון

הוצאת יד יצחק בן צבי [2011]

עברית

, , , , , ,

האם החילוניות היא סוגיה פילוסופית? כיצד צריך לנתחה בהקשר תרבותי קונקרטי? האם אימוצה של השקפה חילונית פירושה הסתלקות מן המסורת הדתית, ומה משמעותן של שאלות אלו בתרבות הישראלית? במהלך הדיון  מתברר לקורא מהו דגם החילוניות שהתגבש בקרב הוגי הציונות הרוחנית, אופן השתרשותו במחשבתם של אינטלקטואלים ישראלים...

היהדות בעיני אינטלקטואלים ישראלים חילונים

מחקר אמפירי
כ"ץ, גדעון   קידר, ניר

תרבות דמוקרטית 14, עמ' 93 - 152

עברית

, , , ,

אינטלקטואלים חילוניים רבים מוטרדים עמוקות מן השאלה מהי המשמעות האפשרית של היהדות לציבור החילוני בישראל. בחושבם על כך הם עוסקים בעניינים רבים: זהותם היהודית של החילוניים, מקומם הרצוי של לימודי היהדות במערכת החינוך, עיצובה היהודי של הפרהסיה הישראלית, דמותם היהודית של מדינת ישראל ומשפטה ועוד. ישנם א...