מאמרים של פנינה שור

בין לימודי יהדות וטיפוח זהות: על מגמות החינוך היהודי במערכת הממלכתית

מחקר הערכה
שור, פנינה

סיכום מחקר מטעם קרן אבי חי [2011]

עברית

, , , , , , ,