מאמרים בנושא אינטלקטואלים

היהדות בעיני אינטלקטואלים ישראלים חילונים

מחקר אמפירי
כ"ץ, גדעון   קידר, ניר

תרבות דמוקרטית 14, עמ' 93 - 152

עברית

, , , ,

אינטלקטואלים חילוניים רבים מוטרדים עמוקות מן השאלה מהי המשמעות האפשרית של היהדות לציבור החילוני בישראל. בחושבם על כך הם עוסקים בעניינים רבים: זהותם היהודית של החילוניים, מקומם הרצוי של לימודי היהדות במערכת החינוך, עיצובה היהודי של הפרהסיה הישראלית, דמותם היהודית של מדינת ישראל ומשפטה ועוד. ישנם א...