מאמרים בנושא חינוך יהודי

בין לימודי יהדות וטיפוח זהות: על מגמות החינוך היהודי במערכת הממלכתית

מחקר הערכה
שור, פנינה

סיכום מחקר מטעם קרן אבי חי [2011]

עברית

, , , , , , ,

חינוך הומניסטי-יהודי בישראל, תכנים ודרכים

ספר
שבייד, אליעזר

הוצאת הקיבוץ המאוחד [2000]

עברית

, , , , ,

מאז הקמת המדינה עברה על בית-הספר הממלכתי מהפיכה הדרגתית, תחילה זוחלת והססנית ולבסוף מהירה ונחרצת, בכיוון מנוגד לערכים וליעדים של השקפת העולם היהודית-הומניסטית. בית-הספר הממלכתי בישראל הפך ממוסד שראה את תפקידו החינוכי בחברות התרבותי של תלמידיו, למוסד הרואה את עיקר תפקידו ההוראתי בהכנת תלמידיו לבחי...