מאמרים בנושא חתונה

המצאת טקסים יהודים: טקסי חתונה ולוויה לא אורתודוקסים בישראל

מחקר אמפירי
פרשיצקי, אנה

עיונים כתב עת רב תחומי לחקר ישראל, סדרת נושא 7, עמ' 242-283 [2014]

עברית

, , , , ,

הבניית זיכרון קולקטיבי בטקסי נישואים יהודים אורתודוקסים ואלטרנטיביים

מחקר אמפירי
פרשיצקי, אנה

מגמות מח (1), עמ' 86 -108 [2011]

עברית

, , , , , , ,

מאמר זה בוחן את דפוסי הזיכרון הקולקטיבי הבאים לידי ביטוי במגוון טקסי נישואים יהודיים הנערכים כיום בישראל. בתוך כך נדונים התכנים הסמליים של טקסים אלה וסוג השחקנים המעורבים בהם. במוקד הדיון עומד רכיב אחד של טקס החתונה היהודית: שבע הברכות הנאמרות במעמד החופה האורתודוקסית, ולעומתו הברכות הנאמרות בט...